Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia pielgrzymki

2022-09-16 13:27:16 informacje
img

17 i 18 września odbędzie się XL Pielgrzymka Ludzi Pracy. Tak jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników, miasto przygotowało plan zabezpieczenia – przypomina Biuro Prasowe magistratu.

 

I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym zostanie uruchomiona izba przyjęć:

- telefony: (34) 370-21-70, (34) 370-22-70, (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.

2. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

3. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni 18 września od godz. 09:00 do zakończenia uroczystości: jedną karetkę S/P zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.

4. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810

 

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - PASAŻ BISKUPA BAREŁY

 

II.    MIEJSCA PARKINGOWE MZD

 

1. Miejski Zarząd Dróg przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego oraz będzie pełnić dyżury na parkingach.

2. Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

a) ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz przy ul. Kubiny.

 

III. ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

 

17 września 2022 r. (od godzin rannych) zostanie ustawionych 7 przenośnych kabin WC z umywalkami:

- od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 4 kabiny,

- na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 3 kabiny. 

 

IV. ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

1. Straż Miejska  w dniach 17-18 września zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja Patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

2. Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2022 r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

3. Centrum Usług Komunalnych  od 17 września zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonie Jasnej Góry.

4. Dane teleadresowe przedsiębiorstw zabezpieczających poszczególne sektory miasta są dostępne w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 34 378-51-01, 34 378-51-02.

5. Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie - dyżurny MPCZK 17-18 września  —    tel. (34)378-51-01 (102); fax (34)378-51-03

 

Koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego jest naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

Na zdjęciu: grupa pielgrzymów przechodząca przez pl. Biegańskiego 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.