Z ostatniej chwili

Policja: zmiany na kierowniczych stanowiskach

2022-01-10 11:50:26 informacje
img

W komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z objęciem stanowisk kierowniczych w czterech śląskich jednostkach Policji. Zmiany kadrowe dotyczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Spotkanie było również okazją do podziękowania za służbę mundurowym odchodzącym na emeryturę.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn rozkazem personalnym:

  • -powierzył z dniem 11 stycznia 2022 r. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Dariuszowi Kiedrzynowi, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu;
  • -powierzył z dniem 11 stycznia 2022 r.  pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu kom. Dariuszowi Gajzlerowi, dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu I Policji w Częstochowie;
  • -powierzył z dniem 10 stycznia 2022 r.  pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku podinsp. Rafałowi Noszczykowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego częstochowskiej komendy;
  • -powierzył z dniem 11 stycznia 2022 r.  pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Naczelnika Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Mariuszowi Nagaczowi, dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika tego Wydziału.

Rozkazy odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn życzył policjantom samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych i utrzymania wysokiego poziomu swoich poprzedników.

Spotkanie było również okazją do pożegnania odchodzących na emeryturę policjantów ze ścisłej kadry kierowniczej śląskiego garnizou Policji. Nadinsp. Roman Rabsztyn podziękował za dobrą służbę i wręczył pamiątkowe ryngrafy:

  • -insp. Dariuszowi Atłasikowi - Komendantowi Miejskiemu Policji w Częstochowie,
  • -insp. Łukaszowi Krebsowi - Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu,
  • -mł. insp. Piotrowi Kapuśniakowi - Naczelnikowi Wydziału Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
  • -mł. insp. Arturowi Wilczyńskiemu - I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku.

Z uwagi na pandemię  spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Fot. Materiały Policji

Page generated in 0.0216 seconds.