Z ostatniej chwili

Ponownie rozstrzygnięty przetarg na stadion Rakowa

2020-07-09 10:02:47 informacje
img

Miasto Częstochowa ponownie rozstrzygnęło przetarg na Centrum Piłki Nożnej – przebudowę i rozbudowę Stadionu Rakowa Częstochowa. Po raz drugi wybrano ofertę katowickiej firmy InterHall, która ma zrealizować inwestycję za blisko 17,5 mln zł. Prace, które umożliwią rozgrywanie na obiekcie meczów Ekstraklasy, powinny się zakończyć w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Ponowna ocena i rozstrzygnięcie przetargu były konieczne, ponieważ jeden z oferentów - konsorcjum z firmą Stadion Pro jako liderem, odwołało się od rozstrzygnięcia, w którym ten oferent został wykluczony, a przetarg wygrał InterHall.

Krajowa Izba Odwoławcza, najpierw - z powodu koronawirusa i przerwy w rozprawach - długo nie rozpatrywała tego odwołania, a następnie – po wydaniu orzeczenia w maju – nie dostarczyła do tej pory jego sentencji wraz z uzasadnieniem władzom Częstochowy.

W ostatnim czasie do miasta dotarła jednak wiadomość o wycofaniu się firmy Stadion Pro z przetargu. Rozstrzygnięcie KIO stało się w związku z tym bezprzedmiotowe, skoro z postępowania wycofał się ten oferent, którego orzeczenie KIO miało dotyczyć (zgodnie z przekazaną przez KIO informacją telefoniczną).   Dlatego po analizie wszelkich formalno-prawnych okoliczności sytuacji miasto ponownie rozstrzygnęło przetarg na przebudowę i rozbudowę stadionu Rakowa na korzyść firmy InterHall, z kwotą 17 mln 490 tys. zł. Po upływie ustawowego terminu na odwołania, Częstochowa chce niezwłocznie – po ustaleniu najbliższego terminu ze zwycięzcą przetargu – podpisać umowę wykonawczą.

Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10 mln zł.

Planując obecny zakres prac związany z zadaniem „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego”, miasto bazowało na dokumencie dostarczonym przez Raków Częstochowa. Stadion po przebudowie ma spełniać kryteria określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy w zakresie infrastruktury sportowej. Będzie też dostosowany do wymogów organizacji imprez masowych oraz prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 

Wykonawca ma więc m.in. rozbudować trybuny do 5,5 tys. miejsc, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Na zadaszonej trybunie zachodniej powinno znaleźć się miejsce dla przynajmniej tysiąca osób. W ramach inwestycji powstaną: podgrzewana murawa boiska głównego, zaplecze socjalne, nowe punkty kasowe i depozytowe dla trybun, pomieszczenie magazynowe i niezbędna infrastruktura sportowa oraz parkingi.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0168 seconds.