Z ostatniej chwili

Popularyzatorzy jogi akademickiej uhonorowani

2020-06-29 10:23:15 informacje
img

Janusz Szopa, Maria Krzemińska, Joanna Górna, Agnieszka Ulfik i Michał Dziadkiewicz zostali uhonorowani medalami Merentibus. To szczególne wyróżnienie za przyczynienie się do kształtowania pozytywnego wizerunku Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Laureaci otrzymali medale za 25-letnie zaangażowanie w podejmowanie wielu działań oraz badań naukowych z zakresu jogi, adresowanych szczególnie do środowiska akademickiego, które spopularyzowały i rozwinęły ten system aktywności fizycznej.

- Gratulacje i podziękowania za dwudziestopięcioletnią działalność na rzecz propagowania jogi należą się wszystkim dziś wyróżnionym, a szczególnie Januszowi Szopie, jako głównemu inicjatorowi idei - mówił podczas wręczania medali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Dzięki waszym inicjatywom Częstochowa stała się kolebką kształcenia instruktorów, a joga znakomitą i pożądaną formą rekreacji wśród częstochowianek i częstochowian.

Janusz Szopa, Maria Krzemińska, Joanna Górna, Agnieszka Ulfik i Michał Dziadkiewicz to inspiratorzy częstochowskiego środowiska jogi, które swoją nieformalną działalność rozpoczęło już w 1995 roku.

W 2007 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Jogi Akademickiej, którego działalność opiera się na koncepcji jogi opracowanej przez Janusza Szopę i Michała Dziadkiewicza. Wśród podstawowych wartości nauczania i badań nad jogą akademicką znajdują się: zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć, procesowe podejście do ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego, krytyczna dyskusja i wypracowywanie własnych doświadczeń przez ćwiczących z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, wykorzystywanie metod rekreacji ruchowej – mierzalnych, powtarzalnych i doświadczalnie sprawdzanych – a także badanie różnych tradycji jogi indyjskiej w oparciu o założenia nauki o kulturze fizycznej.

Stowarzyszenie Jogi Akademickiej może się pochwalić m.in. udziałem w europejskich i  samorządowych projektach, dokształcaniem terapeutów uzdrowiskowych, współpracą ze Stowarzyszeniem Częstochowskie Amazonki czy z Hospicjum Dar Serca oraz współorganizacją wielu ogólnopolskich konferencji naukowych. Koncepcja jogi akademickiej została wykorzystana w procesie rejestracji przez Ministerstwo Sportu kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” (ob. MS z  dnia 17 stycznia 2020 r., Monitor Polski 2020, poz. 158).

Merentibusy wręczył laureatom prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wspólnie ze swoim zastępcą Jarosławem Marszałkiem podczas spotkania w Urzędzie Miasta, które odbyło się 25 czerwca.

Medal Merentibus to specjalne odznaczenie Prezydenta Miasta przyznawane za zasługi na rzecz Częstochowy, jej samorządu oraz wkład w jej rozwój.

Page generated in 0.0154 seconds.