Z ostatniej chwili

Powspominajmy

2020-02-04 11:59:02 informacje
img

Wśród wielu inicjatyw, które mają służyć podkreśleniu wyjątkowości Jubileuszu 50. rocznicy powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, która stała się podwalinami tradycji akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, jest także plan wydania okolicznościowego wydawnictwa. 

Publikacja – pod roboczym tytułem „50 wydarzeń na 50–lecie Uniwersytetu” – ma być wspomnieniem minionego półwiecza, a także materiałem w pewien sposób podsumowującym dotychczasowy dorobek akademików. 

Komitet redakcyjny zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników, absolwentów, częstochowian (i nie tylko, także innych mieszkańców miast i regionów) o nadsyłanie wspomnień, fotografii i pamiątek, które kojarzą się z jubileuszem i stanowią dokumentację minionego okresu. Szczególnie mile widziane są materiały z lat 70. – 90. minionego stulecia.

Komitet redakcyjny liczy, że zdjęcia, wspomnienia, a może inne ciekawe dokumenty i przedmioty będą wpływać do siedziby Biura Promocji UJD, ul. Waszyngtona 4/8, pok. nr 209. Można również telefonować pod numer 34 37 84 168 lub pisać na adres mailowy: m.makowski@ujd.edu.pl. Wszystkie materiały zostaną zwrócone właścicielom. 

Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo skorzystania z materiału bądź nieumieszczenia go, a w przypadku tekstów - ingerencji w ich treść. Na materiały czeka do końca kwietnia 2020 r.

 

Page generated in 0.0206 seconds.