Z ostatniej chwili

Prezydent Częstochowy powołuje nowych zastępców

2024-05-27 12:43:46 informacje
img

Krzysztof Matyjaszczyk powołał dwóch zastępców prezydenta: Łukasza Pabisia z Koalicji Obywatelskiej oraz Łukasza Kota z Nowej Lewicy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pierwszy zastąpił Bartłomieja Sabata, który został wicemarszałkiem województwa, a drugi przejął w zeszłym tygodniu obowiązki Piotra Grzybowskiego, który jest obecnie prezesem Regionalnego Funduszu Gospodarczego w Częstochowie.
Ryszard Stefaniak i Jarosław Marszałek będą kontynuować pracę, co oznacza, że Krzysztof Matyjaszczyk będzie miał nadal czterech zastępców.  
Zgodnie z analizą prawną, którą dysponuje Urząd Miasta, liczba zastępców prezydenta zależy od całkowitej liczby mieszkańców. Tę ustala się według najbardziej zobiektywizowanego wskaźnika, czyli danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z danymi statystyki publicznej Częstochowa ma nadal ponad 200 tys. mieszkańców.
Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że w takiej sytuacji w mieście może być czterech zastępców.
Nieco inaczej obliczana jest liczba radnych. W tym przypadku – według Kodeksu Wyborczego – zależy ona od liczby wyborców ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców. Ten oparty jest na danych z ewidencji ludności i obejmuje osoby zameldowane w mieście na pobyt stały oraz przypisane do stałego obwodu głosowania. Stąd w Częstochowie mamy obecnie 25, a nie 28 radnych.

Obecny podział zadań związanych z nadzorem nad pracą wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich jest kontynuacją dotychczasowego rozdziału kompetencji.
Łukasz Pabiś ma wkrótce przejąć nadzór nad edukacją.   

Sylwetki nowych zastępców prezydenta Częstochowy:

* Łukasz Kot – społecznik, rowerzysta, częstochowski radny VI,VII i VIII kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji.
Społeczny konsultant ds. komunikacji pieszej i rowerowej w Częstochowie od roku 2014, przewodniczący Zespołu CzęstoZielona od roku 2020. Zawodowo związany z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem zieleni. Ostatnio naczelnik w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (od roku 2020). Absolwent studiów MBA. Prywatnie zakochany w górach, rowerach i triathlonie.

* Łukasz Pabiś – ukończył technikum ekonomiczne przy Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego. Dwukrotnie nagradzany stypendium Prezesa Rady Ministrów, finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (I st.) oraz zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi  na Politechnice Częstochowskiej (II st.). Za pracę magisterską „Wpływ Rad Dzielnic na kreowanie polityki miasta” (2014) otrzymał nagrodę III stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy w konkursie na najlepszą pracę magisterską. W latach 2007-2019 pracował w Biurze Poselskim Izabeli Leszczyny, początkowo jako asystent, a następnie dyrektor biura. W latach 2019-2023 był zastępcą dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych w Muzeum Częstochowskim. Ostatni rok przed objęciem stanowiska pracował w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie na stanowisku zastępcy dyrektora. W latach 2007-2015 był członkiem Rady Dzielnicy Raków, w której pełnił kolejno funkcje członka zarządu, sekretarza, a następnie przewodniczącego. W ostatnich wyborach zdobył mandat radnego w okręgu obejmującym zasięgiem Raków, Ostatni Grosz i Wrzosowiak. Prywatnie jest mężem Idy i tatą Nikodema, Tymona i Matyldy. Kolarz amator - bierze udział wyścigach szosowych, gravelowych i maratonach MTB. Stara się żyć zgodnie z zasadami slow life - zachowywać równowagę między rodziną, pracą a pasją oraz w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Obecny podział kompetencji dotyczący wydziałów Urzędu Miasta:

* Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nadzoruje pracę:
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZAW)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
Wydział Informacji i Komunikacji (WIK)

* Zastępca Prezydenta Jarosław Marszałek:
Wydział Kultury i Sportu (KiS)
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (RK)

* Zastępca Prezydenta Łukasz Kot:
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju (FER)
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ)
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MN)
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli (IMIK)
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚR)

* Zastępca Prezydenta Ryszard Stefaniak:
Wydział Edukacji
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych
Wydział Zdrowia

* Zastępca Prezydenta Łukasz Pabiś:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Geodezji i Kartografii
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna.

* W schemacie organizacyjnym Prezydentowi Miasta Częstochowy podlegają także:
- Skarbniczka Miasta Angelika Ostaszewska, która nadzoruje: Wydział Budżetu i Analiz (BA), Wydział Księgowości (WKS), Wydział Podatków i Opłat (PO) oraz Wydział Windykacji Należności UM (WN),
- Sekretarz Miasta Wanda Kukla nadzorująca Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ładu Korporacyjnego oraz Biuro Rady Miasta,
- Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.