Z ostatniej chwili

Przebudowa DK-46 wkracza w kolejny etap

2022-01-19 10:54:37 informacje
img

W najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w miejscach, gdzie odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Jedna z dwóch trwających obecnie w Częstochowie ogromnych inwestycji drogowych, czyli przebudowa DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary – wchodzi w kolejna fazę.
W związku z tym w najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w trzech wymienionych poniżej lokalizacjach – ruch na kilkusetmetrowych odcinkach odbywa się tam wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.

* Od ul. Szybowej w rejonie granicy miasta do ul. Marynarskiej
Wykonano tam kanalizację deszczową od ul. Marynarskiej do Szybowej oraz roboty drogowe na połowie jezdni (do warstwy wiążącej). Teraz wzmacniana jest skarpa kolejowa.

* Od ul. Tatrzańskiej do mostu nad Gorzelanką
Trwa tam budowa tymczasowego obiektu nad Gorzelanką – będzie się na nim odbywał ruch podczas demontażu obecnego mostu i budowy nowego. Wykonywany jest obecnie także tzw. bajpas wodociągowy – czyli rodzaj obejścia – który umożliwi roboty związane z budową mostu. Trwa również budowa odcinka gazociągu w rejonie ul. Tatrzańskiej.

* Od ul. Szamotowej w kierunku ul. Warownej
Powstał tam już kanał deszczowy od ul. Szamotowej do Amonitowej – w najbliższym czasie będzie przedłużany od Amonitowej do Glinowej.

Koszt umowny całej przebudowy DK-46 – będącej elementem programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – to 98 mln zł, z dofinansowaniem ze środków UE. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0224 seconds.