Z ostatniej chwili

Przeciwko przemocy ze względu na płeć

2020-11-25 14:46:18 informacje
img

Dziś, w środę 25 listopada startuje Międzynarodowa Kampania ,,16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Częstochowa włącza się w nią już po raz czwarty. W tym szczególnym roku częstochowskie działania kampanii przenoszą się do internetu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Przemoc wobec kobiet to działania i zaniechania, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet. Pojęcie to obejmuje również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub pozbawienia wolności – w życiu publicznym bądź prywatnym. Statystyki w Polsce wskazują, że w każdym tygodniu trzy kobiety tracą życie w wyniku przemocy domowej. Najniebezpieczniejszym miejscem jest dla nich… dom, dlatego szczególnie teraz – podczas pandemii – ważne jest, by reagować.

Zapowiedzią tegorocznej kampanii w Częstochowie była debata ,,Jak skutecznie chronić swoje prawa i dbać o bezpieczeństwo”. W spotkaniu wzięli udział: Dominika Miedzińska-Golczyk (psycholożka), dr hab. Edyta Widawska (prof. UŚ, ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Magdalena Długosz-Kowalska (adwokatka), Jacek Kalinowski (adwokat) oraz Agata Wierny (pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans, członkini Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Uczestniczki i uczestnicy debaty wraz z zainteresowanymi osobami dyskutowali online o tym, co robić, aby w naszym mieście stworzyć jeszcze skuteczniejszy system wsparcia dla osób doświadczających przemocy, jakie działania podejmować na co dzień, by przeciwdziałać nierównościom i dyskryminacji. Debaty można wysłuchać na fanpejdżu pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. równych szans. 

Od środy 25 listopada w ramach kampanii odbywać się będą zdalne spotkania ze specjalistami, którzy poradzą, co robić, gdy sami doświadczamy przemocy domowej lub jesteśmy jej świadkami. W konsultacjach wezmą udział:

  • -Dominika Miedzińska-Golczyk – psycholożka pracująca z osobami w kryzysie, od kilku lat także z kobietami doświadczającymi przemocy; w Częstochowie prowadząca cykl spotkań pod hasłem „Kobiety kobietom”
  • -Magdalena Długosz-Kowalska – adwokatka udzielająca bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego osobom doświadczającym przemocy
  • -Agnieszka Wydymus – z Sekcji pomocy specjalistycznej dla rodzin zagrożonych przemocą z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • -Alina Gruszka – z Sekcji pomocy specjalistycznej dla rodzin zagrożonych przemocą z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • -aspirant Daniel Zych – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Częstochowy
  • -Agata Wierny – pełnomocniczka prezydenta Częstochowy ds. równych szans, członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Częstochowy

Na konsultacje można umówić się pod numerem 605 336 079.

Także 25 listopada zaczynają się treningi w ramach przygotowania do flashmobu „Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland”. Wspólnie stworzony teledysk z wydarzenia pojawi się w internecie 10 grudnia, czyli w ostatnim dniu kampanii.

Daty początku i zakończenia kampanii nie są przypadkowe – 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Page generated in 0.0155 seconds.