Z ostatniej chwili

Przerwa w dostawie ciepłej wody z sieci

2020-08-05 13:30:00 informacje
img

Po oddaniu nowej obwodnicy autostradowej Częstochowy trwają przygotowania do rozpoczęcia modernizacji dużego odcinka trasy DK-1 na terenie miasta. W ramach tej miejskiej inwestycji zaplanowana jest m.in. rozbudowa skrzyżowania alei Wojska Polskiego (DK-1) i ul. Legionów. Wcześniej trzeba jednak przebudować odcinek magistrali ciepłowniczej, dlatego na czas modernizacji część mieszkańców Częstochowy musi się liczyć z przerwą w dostawie ciepłej wody.
- Przebudowa 67-metrowego odcinka magistrali ciepłowniczej będzie polegała na tym, że magistrala, która dotychczas była napowietrzna, teraz zostanie „schowana” pod ziemią. W związku z tymi pracami musimy przygotować sieć do wyłączenia. Planowana przerwa w dostawie ciepłej wody potrwa od godzin późnowieczornych 9 sierpnia do 15 sierpnia. Wyłączenie dotyczy osiedli Północ, Parkitka i pojedynczych lokalizacji w innych częściach miasta. Oczywiście wszyscy nasi klienci, których wyłączenie sieci dotyczy, zostali o tym odpowiednio wcześniej poinformowani – wyjaśnia Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji w Fortum.
Przerwa, która potrwa od niedzieli wieczorem do soboty, będzie więc dotyczyć osób korzystających z ciepłej wody bezpośrednio z sieci.
Realizacja modernizacji DK-1, w tym budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DK-1 – ul. Legionów, a także przebudowa magistrali, która musi poprzedzać zasadnicze prace budowlane, zostały zlecone konsorcjum wyłonionemu w drodze przetargu przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Jednak z uwagi na fakt, że właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej jest Fortum, firma ta będzie nadzorować prace modernizacyjne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0153 seconds.