Z ostatniej chwili

Przetarg na budowę nowej bursy przy Kościuszki

2020-07-27 15:13:31 informacje
img

Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowego budynku Bursy Miejskiej przy al. Kościuszki wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu. Oferty można składać do 11 sierpnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącego budynku w pierzei alei Kościuszki 8, a następnie budowę w tym miejscu nowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami. Zakres zadania zakłada także wyposażenie pokoi i kuchni w meble i sprzęt oraz zagospodarowanie terenu.

Bursa będzie oczywiście wpasowana architektonicznie w zabudowę alei, będzie miała cztery kondygnacje i blisko 2,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej.  

Zaprojektowany budynek będzie stanowić uzupełnienie pierzei po wyburzeniu istniejącego budynku Bursy, będącego w złym stanie technicznym. Projekt zakłada otwarcie budynku w poziomie parteru w celu wyeksponowania znajdującego się na terenie działki dziedzińca oraz budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego. Konieczność otwarcia elewacji budynku podyktowana jest również wymogiem zapewnienia właściwego dojazdu do budynku Liceum dla pojazdów Straży Pożarnej.

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie wnętrza - na parterze, oprócz holu wejściowego, zostaną zlokalizowane stołówka (dla maksymalnie 80 osób) z zapleczem kuchennym, pomieszczenia techniczne  oraz ogólnodostępna toaleta przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze mieścić się będą biura, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe oraz pokoje mieszkalne. Pokoje przeznaczone dla zamiejscowych uczniów będą także na II i III piętrze, na II zlokalizowane zostanie także zaplecze magazynowe, a na III - sala zajęć.

W sumie w całym budynku będą miejsca mieszkalne dla 93 osób, w 47 pokojach (prawie wszystkie mają być dwuosobowe). Budynek Bursy Miejskiej przy al. Kościuszki wyposażony zostanie w trzy klatki schodowe oraz windę wewnętrzną.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami zapewni bezpośrednio z poziomu chodnika odpowiednie ukształtowanie terenu, a na wyższe kondygnacje - poprzez hol - winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oferty w przetargu na realizację nowego budynku Bursy Miejskiej można składać do 11 sierpnia, do godz. 9.30, w bezpiecznej kopercie za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub osobiście - w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2022 roku.

Szczegóły specyfikacji przetargowej wraz z dokumentacją projektową znajdują się na stronie:
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1165679/iz-271-40-2020

Page generated in 0.0142 seconds.