Z ostatniej chwili

Przyszłoroczne stawki podatków lokalnych

2022-10-31 12:04:51 informacje
img

Na ostatniej sesji miejscy radni przyjęli stawki podatku od nieruchomości i środków transportu na 2023 rok. Wzrosną one wyłącznie o oficjalny wskaźnik inflacji (11,8 proc.) - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przykładowo stawka podatkowa od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,16 zł za m kw. (w tym roku to 1,03 zł); od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,61 zł za m kw. (ten rok 0,54 zł); podatek od budynków mieszkalnych - 1 zł za m kw. (obecnie 0,89 zł); stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 28,78 zł za m kw. (ten rok 25,74 zł); stawka dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 5,87 zł (ten rok 5,25 zł za m kw.); stawka dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł (ten rok 8,68 za m kw.).
W przyszłym roku zostaną utrzymane obniżone stawki podatku od gruntów pod hałdami powstałymi wskutek wysypywania urobisk kopalnianych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Tr" lub "Ba", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (0,16 zł za m kw.) oraz dla budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych (0,92 zł za m kw.).
Przygotowana propozycja stawek podatku od środków transportowych zakłada różnicowanie stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne. Nowe stawki podatku od środków transportowych na 2023 r., które zostały zmienione w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącym 11,8%.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0141 seconds.