Z ostatniej chwili

Przyszłość elektromobilności w Częstochowie

2020-11-24 10:45:48 informacje
img

Na ostatniej sesji częstochowscy radni przyjęli Strategię Rozwoju Elektromobilności dla miasta na lata 2020-2040. Dokument zbiera w jednym miejscu zagadnienia związane z elektromobilnością przy uwzględnieniu podjętych już działań w tej dziedzinie, jak również plany w zakresie sprostania nowym celom i priorytetom - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

CZYM JEST?

Dokument jest odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także na prowadzoną politykę klimatyczno-transportową.

CZEMU SŁUŻY?

Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu miejskiego, ograniczyć niską emisję i poziom hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem opracowania jest też przeprowadzenie oceny możliwości, określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście. Całość opracowana została w taki sposób, aby jak najbardziej optymalnie sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym.

CO ZAWIERA?

Dokument składa się m.in. z opisów stanu jakości powietrza, systemu komunikacyjnego oraz istniejącego systemu energetycznego. Na tej podstawie opracowana została właściwa strategia, skupiająca się m.in. na diagnozie obecnego stanu, identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb komunikacyjnych czy wyznaczeniu priorytetów w zakresie wdrożenia narzędzia. Całość zawiera szczegółowy plan, opisujący takie kwestie jak m.in.: zastosowane technologie, źródła finansowania, czy konsultacje z mieszkańcami.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0149 seconds.