Z ostatniej chwili

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2022-07-25 11:31:29 informacje
img

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie 2022 – to duża liczba chętnych i wysokie progi punktowe - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie aplikowało w tym roku ponad 4,5 tysiąca absolwentów szkół podstawowych zarówno częstochowskich, jak i z ościennych powiatów.
Początkowo przygotowano dla chętnych 120 oddziałów – w liceach, technikach i szkołach branżowych, czyli 3600 miejsc.
Biorąc pod uwagę ogromną liczbę młodzieży posiadającej doskonałe wyniki, tj. dużą liczbę punktów i wybierającej nasze szkoły, 18 lipca zwiększono liczbę klas w szkołach, w których liczba kandydatów była kilkakrotnie większa niż przygotowane miejsca.
• W liceach utworzono 5 dodatkowych oddziałów, czyli 197 miejsc w następujących szkołach:  LO im. J. Słowackiego, IV LO im. H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego,
• W technikach utworzono 7 dodatkowych oddziałów, czyli 225 miejsc, w następujących szkołach: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego,
W efekcie końcowym liczba miejsc w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych wzrosła w tym roku do 4022.
* Minimalna liczba punktów rekordowo wysoka.
20 lipca w szkołach ogłoszone zostały listy  zakwalifikowanych kandydatów. Do szkół cieszących się największym zainteresowaniem mieli szansę dostać się wyłącznie uczniowie z bardzo wysoką liczbą punktów.
Uczniowie klas ósmych w tym roku osiągnęli lepsze wyniki egzaminów w odniesieniu do lat poprzednich.
W związku z tym, że nadal zgłaszają się osoby, którym nie udało się zakwalifikować do żadnej szkoły, Miasto postanowiło w rekrutacji uzupełniającej jeszcze zwiększyć liczbę miejsc, poprzez zwiększenie liczebności w klasach w następujących szkołach: I LO im. J. Słowackiego, V LO im. A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika, VIII Liceum Samorządowym, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.
Kandydaci mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji, w której szkole chcą się uczyć od września. Do czwartku 28 lipca zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć do wybranych szkół oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Dzień później ogłoszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych. Od 1 sierpnia prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do klas, w których będą jeszcze wolne miejsca. Od 1 do 3 sierpnia uczniowie będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, następnie 12 sierpnia zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. Tym razem uczniowie także będą musieli potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły, przynosząc oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej do 18 sierpnia.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.