Z ostatniej chwili

Rodzinne relacje na wakacje

2020-06-18 11:40:43 informacje
img

W ramach akcji „Rodzinne relacje na wakacje”dorośli będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa i zajęć wspierających ich w zmaganiach ze spowodowanymi pandemią trudnościami. Ich dzieci z kolei spędzą czas na półkoloniach. Inicjatywa jest elementem unijnego projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, realizowanego przez miasto.  Ze wsparcia ma skorzystać ponad 500 dzieci - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

– Kiedy kryzys wywołany przez Covid 19 stał się faktem, wspólnie z odpowiedzialnym za politykę społeczną wiceprezydentem Ryszardem Stefaniakiem zastanawialiśmy się, jak dopasować miejskie działania i projekty do nowych potrzeb społecznych – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk – Wtedy właśnie nabrał kształtu pomysł radnego Dariusza Kapinosa, czyli wakacyjna akcja dla rodzin. Sfinansujemy ją m.in. ze środków na te zadania projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, których nie udało się zrealizować z powodu pandemii.

Nowa inicjatywa pod nazwą „Rodzinne Relacje na Wakacje” ma być właśnie odpowiedzią miasta – jego samorządu oraz organizacji „trzeciego sektora” – na tę nową sytuację. Ma być też atrakcyjnym i pożytecznym pomysłem na spędzenie pewnej części lata w mieście dla dzieci z częstochowskich rodzin.

Akcja obejmie półkolonie dla dzieci między 7. a 12. rokiem życia oraz zajęcia i rozmaite formy poradnictwa dla ich rodziców. Z półkolonii ma skorzystać w sumie ponad 500 dzieci.

Aby z niej skorzystać, trzeba być mieszkanką lub mieszkańcem dzielnic Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Raków, Mirów, Wyczerpy-Aniołów, Kiedrzyn, Północ, Ostatni Grosz,  Podjasnogórska, Dźbów, Grabówka, Lisiniec i Błeszno. Mieszkańcy innych części miasta też będą mogli skorzystać z podobnej propozycji, sfinansowanej ze środków Urzędu Miasta i realizowanej przez szkoły. Kandydatki lub kandydaci będący osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP Częstochowa będą zobowiązani dostarczyć zaświadczenie z PUP, potwierdzające ich status. Z kolei osoby pracujące – z wynagrodzeniem nie przekraczającym płacy minimalnej – powinny dostarczyć potwierdzające ten fakt zaświadczenie od pracodawcy. Liczba miejsc dla dzieci na półkoloniach będzie ograniczona. Zgłoszenia będą weryfikowane, a osoby zakwalifikowane zostaną zaproszone na spotkanie, na którym wypełnią deklarację uczestnictwa.

Udział w działaniach jest bezpłatny. W terminach 6-17 i 20-31 lipca (z wyłączeniem weekendów) odbędą się dla dzieci 7-12 lat dwutygodniowe półkolonie, w formie zajęć w szkołach na terenie działających w niemal całym mieście Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL). Z kolei na rodziców – jako podstawowych beneficjentów – będą czekać spotkania edukacyjne, integracyjne czy uczące budowania właściwych, pozytywnych relacji z najbliższymi. Działania będą skoncentrowane na wzmacnianiu potencjału społecznego uczestniczek i uczestników, przeciwdziałaniu przemocy (w tym tej w internecie) oraz alienacji społecznej i zawodowej.

Rodzice (bądź opiekunowie prawni) skorzystają ze specjalistycznego wsparcia (psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga czy radcy prawnego), spotkań integracyjno-edukacyjnych, a w przypadku ewentualnego zdiagnozowania sytuacji kryzysowej rodzina zostanie objęta wsparciem w postaci psychoterapii indywidualnej czy rodzinnej. W uzasadnionych przypadkach dostępny będzie także psychiatra dziecięcy.  

Z kolei celem zajęć dla dzieci będzie regeneracja ich sił fizycznych i psychicznych – po trudnym okresie pandemicznych obostrzeń – połączona z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem ich uzdolnień i kompetencji społecznych. Pod hasłem „Moja rodzina, mój dom, moje miasto” dzieci będą mogły przyjrzeć się nieco inaczej swojej dzielnicy, jej ciekawszym zakątkom, ich historii, ale także poznają podstawowe zagadnienia związane z miastem i samorządem (jak prawa i obowiązki obywateli czy funkcjonowanie samorządu). Dzieci będą też mogły poznać m.in. właściwe relacje w rodzinie, wzorce postępowania, a oprócz tego czekają na nich – bo to przecież wakacje – zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki, gry i zabawy. Planowane są też spotkania z ciekawymi osobami, także takimi mieszkającymi po sąsiedzku…

Z ramienia organizacji pozarządowych akcję będzie koordynować Fundacja dla Rozwoju. Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” – którego elementem stanie się akcja „Rodzinne Relacje na Wakacje” –  koordynowany jest z kolei przez Wydział Polityki Społecznej UM, a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Ma się przyczynić do wzrostu aktywności, także zawodowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

MOPS prowadzi 7 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL), a organizacje „trzeciego sektora” – 6 takich Dzielnicowych Ośrodków. Dodatkowo – ze środków budżetu miasta (tzw. funduszu alkoholowego), na czas nowej, letniej akcji powstanie 5 kolejnych ośrodków w szkołach. 

Wkrótce rozpocznie się szersza akcja informacyjna związana z naborem rodzin chętnych do uczestnictwa w zajęciach.  

Na zdjęciu poświęcone akcji spotkanie  w UM. Obok prezydenta Częstochowy wziął w nim udział przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos, inicjator akcji ,,Rodzinne Relacje na Wakacje”

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0146 seconds.