Z ostatniej chwili

Rozmawiali, jak rozwijać doradztwo zawodowe

2022-10-03 10:32:32 informacje
img

Promocja częstochowskich szkół branżowych ma się odbywać jeszcze sprawniej. Na spotkaniu z udziałem doradców zawodowych przedstawiono na to konkretne pomysły - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zorganizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej spotkanie pod hasłem „Efektywne doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych – organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023” odbyło się 28 września. Głównym celem było omówienie, w jaki sposób można położyć jeszcze większy nacisk na promocję szkolnictwa branżowego w Częstochowie.
Przedstawiciele Centrum Informacji Zawodowej (CIZ) omawiali współpracę z doradcami zawodowymi pracującymi w szkołach podstawowych – na spotkaniu obecnych było 31 z nich. Współpraca ta ma przynieść skuteczne działania wspierające młodzież szkół podstawowych w wyborze szkoły na kolejny etap kształcenia, aby był on jak najlepiej dopasowany do ich predyspozycji i możliwości. Sami doradcy mieli okazję, aby podzielić się swoimi oczekiwaniami związanymi z ofertą Centrum Informacji Zawodowej – i zostały one uwzględnione.
Centrum przedstawiło szereg propozycji, które zostaną wcielone w życie w obecnym roku szkolnym. Mają poprawić współpracę doradców ze szkołami kształcącymi w danych profesjach. I tak prowadzone przez CIZ konsultacje i dla młodzieży szkół podstawowych będą podstawą dalszej pracy z tymi z młodych ludzi, którzy postawią na naukę w szkole zawodowej. Zgodnie z oczekiwaniem Urzędu Miasta edukacyjne plany na przyszłość młodzieży klas ósmych będą podstawą tworzenia oferty szkolnictwa ponadpodstawowego.
Organizowane będą wizyty studyjne w firmach prowadzących praktyczną naukę zawodu w ramach Pokazu Lokalnych Branż Zawodowych. Jako forma promocji szkolnictwa branżowego będzie kontynuowany projekt „Zawodowa Liga Mistrzów” oraz konkurs „Otwórz się na zawód”.
Cykliczne spotkania doradców ze szkół podstawowych z przedstawicielami szkół technicznych i branżowych posłużą promocji zawodów, które można zdobyć w tych szkołach. Tematyka takich spotkań będzie dotyczyła specyfiki kształcenia, organizacji praktyk, egzaminów, form uzyskania kwalifikacji czy ich poszerzania. Poszczególne szkoły przygotują prezentacje, które zostaną potem udostępnione doradcom i posłużą im do bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.