Z ostatniej chwili

Ruszył konkurs ofert

2021-12-23 16:04:09 informacje
img

Miasto ogłosiło otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
Treść ogłoszeń znajduje się pod linkiem https://czestochowa.engo.org.pl/konkursy-trwajace
Po kliknięciu w nazwę danego zadania można się zapoznać ze szczegółowymi wymaganiami konkursowymi (ogłoszenie konkursowe zamieszczone jest w załącznikach do pobrania) oraz kliknąć w przycisk: „Złóż ofertę”.
Termin składania ofert w konkursach z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku: do 12 stycznia 2022 r., do godz. 15.00.
Termin składania ofert w konkursie z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego upływa 14 stycznia 2022 r., do godz. 15.00.
UWAGA - oferty i stosowne załączniki w bieżących konkursach należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (z wykorzystaniem NOWEGO elektronicznego generatora), jak i w wersji papierowej.
Szczegóły dotyczące składania wniosków o dofinansowanie zawierają ogłoszenia otwartych konkursów ofert, zamieszczone jako osobne zadania w Generatorze eNGO.
Miasto prosi o szczegółową analizę treści ogłoszeń, aby w wyznaczonych terminach (liczy się data wpływu zarówno wersji elektronicznej, jak i papierowej do Urzędu Miasta Częstochowy) i zgodnie z wszelkimi wymaganiami zawartymi w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych złożyć kompletną ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami.
Informacji co do warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, którzy zostali wymienieni w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0212 seconds.