Z ostatniej chwili

SHENG 2 – sukces polsko-chińskiego konsorcjum

2021-11-24 13:54:31 informacje
img

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili 18 listopada listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Projekt „Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne” złożony przez polską stronę (konsorcjum Instytut Fizyki PAN w Warszawie - lider i Uniwersytet im. Jana Długosza) oraz partnera z ChRL (konsorcjum Chongqing University of Posts and Telecommunications - lider I Sun Yat-Sen University in Guangzhou) został zarekomendowany do finansowania (jako pierwszy na liście rankingowej w dziedzinie Nauk Ścisłych i Technicznych). 

Budżet polskiego konsorcjum to ponad 1,7 mln zł. Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest profesor Andrzej Suchocki z IF PAN, a konsorcjanta - dr hab. Michał Piasecki. 

Projekt jest rezultatem istniejącej już od wielu lat owocnej współpracy pomiędzy zespołami z Polski i ChRL (na zdjęciu z 2016 r. kierownik projektu z chińskiej strony prof. Chong-Geng Ma /z lewej/, podczas wizyty roboczej na AJD). W styczniu 2020 r. została podpisana umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy UJD i Uniwersytetem w Chongqing. Także w 2020 r. profesor Mikhail Brik (wykonawca w Sheng 2) uzyskał z NAWA projekt bilateralny z Uniwersytetem w Chongqing jako partnerem. 

Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych konkursów organizowanych przez NCN np. OPUS, w procedurze ewaluacyjnej dla SHENG oceniany jest dorobek i osiągnięcia nie tylko kierownika projektu, ale także wszystkich wykonawców obu partnerów (oprócz stanowisk obsadzanych w ramach konkursu- doktorant, post-doc). Informacje dotyczące tematyki projektu są dostępne pod linkiem https://www.ujd.edu.pl/uploads/news/streszczenie-popularno-naukowe-51b46b1806.pdf.

Page generated in 0.0217 seconds.