Z ostatniej chwili

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia przestanie istnieć

2020-11-25 13:31:52 informacje
img

Zajmujący się doskonaleniem nauczycieli Ośrodek stracił rację bytu – teraz organizowanie doradztwa metodycznego jest w gestii Śląskiego Kuratora Oświaty. Dlatego utworzony przez częstochowski samorząd 20 lat temu SOD zakończy działalność z końcem sierpnia przyszłego roku - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Uchwałę w sprawie zamiaru jego likwidacji podjęli na ostatniej sesji radni. SOD powstał, aby wspierać rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej oraz przygotowywać ją do nowych zadań w związku z reformami szkolnictwa. Odbywało się to poprzez szkolenia, kursy, konferencje, konsultacje, realizację grantów czy projektów. Nauczyciele korzystający aktualnie z oferty SOD będą mogli dokończyć swoje szkolenia do 31 sierpnia 2021 r. – do momentu likwidacji Ośrodka.

W obecnych uwarunkowaniach prawnych SOD stracił rację bytu. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2019 r. zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty (a nie – jak wcześniej – organ prowadzący publiczną szkołę, czyli najczęściej lokalny samorząd). Kurator przygotowuje też wojewódzki plan sieci doradztwa metodycznego. Powołani od 1 września 2019 r. doradcy metodyczni zostali – zgodnie ze skierowaniem kuratora – zatrudnieni w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 11 powołanych przez prezydenta Częstochowy doradców metodycznych współpracujących z SOD straci swoje uprawnienia z końcem sierpnia 2021 r. –  oznacza to, że od nowego roku szkolnego nie będzie żadnego doradcy współpracującego z Ośrodkiem. Poza tym  po ostatniej reorganizacji SOD obsługujące szkoły zespoły informatyków, specjalistów BHP oraz ochrony danych osobowych przeniesiono do Biura Finansów Oświaty. W SOD zatrudnionych jest teraz łącznie 12 osób – w tym 4 nauczycieli dyplomowanych. W związku z jego likwidacją pracownicy ci będą mogli zostać przeniesieni do innych jednostek oświatowych. Część z nich będzie też mogła wybrać między przeniesieniem do innej pracy a skorzystaniem z prawa do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego.  

Likwidacja SOD będzie oznaczać łączne zmniejszenie wydatków rzędu ok. 733 tys. zł w 2022 r. – zarówno związanych z zatrudnieniem, jak i wydatków rzeczowych. Planuje się, aby trwały zarząd nad obiektem po SOD przejął mający w nim już swoją siedzibę Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0162 seconds.