Z ostatniej chwili

Sesja Rady Miasta

2020-05-20 15:04:18 informacje
img

XXIX zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy odbędzie się jutro, w czwartek 21 maja. Miejscem obrad będzie sala sesyjna Urzędu Miasta (ul. Śląska 11/13), początek o godz. 12.00.
W programie m.in. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania i absolutorium za miniony rok, w sprawie zmian w budżecie na rok 2020, w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej. Radni będą też podejmować uchwały w sprawach  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na Stradomiu w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki; na  Ostatnim Groszu, w rejonie ulic: Bór i Równoległej; na Ostatnim Groszu i Zawodziu-Dąbiu, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką, a także w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
Zaplanowano też podjęcie uchwały co do uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do sieci European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis - MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU, a także podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.