Z ostatniej chwili

Śląskie Lokalnie 2020

2020-02-05 12:00:57 informacje
img

Do 2 marca można składać wnioski w konkursie „FIO Śląskie Lokalnie 2020”, finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności i ubiegać się o mikrogranty, nawet do 5 tysięcy zł.

Celem konkursu „FIO Śląskie Lokalnie 2020” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych i patronackich organizacji pozarządowych z terenu śląskiego.

Realizacja projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie grantów, ma się przyczynić m.in. do zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne, działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych.

W ramach projektu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 2 marca wygenerować i złożyć wniosek za pośrednictwem strony www.witkac.pl  

Operatorami projektu są Fundacja Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach oraz Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Pracy w Zawierciu.

Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie: https://www.fioslaskie.com

Page generated in 0.022 seconds.