Z ostatniej chwili

Społeczna odpowiedzialność biznesu

2020-02-26 14:49:41 informacje
img

Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy” to tytuł III edycji Seminarium Corporate Social Responsibility, które 26 lutego odbyło się w Częstochowie. Jego uczestnicy dyskutowali na temat nowoczesnego biznesu m.in. w kontekście troski o środowisko – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, świata nauki, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele otoczenia biznesu. Głównym tematem spotkania była promocja aktualnych trendów w odpowiedzialnym biznesie oraz budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu.

W odpowiedzialnym biznesie najważniejszy jest dialog i znajdowanie długofalowych rozwiązań, korzystnych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak dla jego otoczenia, ale także dla środowiska naturalnego. Spotkania, takie jak to dzisiejsze, pozwalają wypracować najlepsze sposoby realizacji tego dialogu – mówił podczas otwarcia seminarium prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W czasie spotkania na pytania odpowiadali eksperci m.in. z Politechniki Częstochowskiej, Urzędu Miasta, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk, spółki ECO-Team, firmy ZF Automotive Systems, spółdzielni socjalnej Honolulu, fundacji Leżę i Pracuję. Zaproszeni goście zapoznali zebranych z nowymi inicjatywami oraz działaniami biznesowymi i społecznymi, również w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W czasie panelu dyskusyjnego uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne technologie, automatyzacja i robotyzacja odciążają pracowników od żmudnych obowiązków, czy też powodują rosnące zagrożenia.

Podczas spotkania podsumowano również projekt współpracy międzysektorowej „UCZMY SIĘ WZAJEMNIE”, a także wręczono certyfikaty studentom kierunku Design i zarządzanie projektami oraz przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych.

Organizatorem seminarium był: Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie - JOWES przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0188 seconds.