Z ostatniej chwili

Spotkanie członków uczelnianego konsorcjum „Colours”

2023-11-15 11:33:23 informacje
img

Spotkanie członków uczelnianego konsorcjum „Colours”

Do Częstochowy przyjechali przedstawicieli uczelni z różnych stron Europy – Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Chorwacji, Łotwy i Macedonii – by zacieśnić współpracę w ramach konsorcjum „Colours” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

13 listopada po zakończeniu sesji plenarnej na Uniwersytecie Jana Długosza uczestników spotkania zaprosił do Ratusza prezydent Częstochowy. Oficjalne powitanie gości to wyraz wsparcia dla UJD, które współtworzy wspomniany sojusz, a Miasto jest tzw. partnerem stowarzyszonym.

– Mamy długą tradycję zagranicznych relacji w ramach Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy czy Stowarzyszenia Shrines of Europe, a więc i sporo doświadczenia w tego rodzaju współpracy – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Umiędzynarodowienie UJD tworzy kolejną więź łączącą Częstochowę z europejską wspólnotą. Większa liczba studentów z innych krajów w mieście pomoże wzmacniać jego pozytywny, oparty na różnorodności wizerunek.

W ramach inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” programu Erasmus+ uczelnie łączą się w tzw. konsorcja (ang. alliances), które angażują się we współpracę w zakresie edukacji, badań i innowacji. Studenci mogą uzyskać dyplom, studiując w różnych krajach i rożnych językach. Finansowanie w tym roku otrzymało 7 konsorcjów (na 65 wniosków) – w tym „Colours”, do którego należy UJD. Skrót znaczy „Collaborative Innovative Sustainable Regional Universities” (czyli „Nastawione na współpracę, innowacyjne, zrównoważone uniwersytety regionalne”). „Colours” tworzy 9 podmiotów, liderem jest niemiecki Paderborn University. Konsorcjum otrzymało od Komisji Europejskiej ponad 14 mln euro na wspólne działania. Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2024 r.

Do wspomnianych instytucji szkolnictwa wyższego dołączy 55 Partnerów Stowarzyszonych, którzy będą regionalnymi współpracownikami konsorcjum. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprosił do projektu największą spośród wszystkich konsorcjantów liczbę partnerów. Są to:

• Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

• Biblioteka Publiczna w Częstochowie

• Fundacja Oczami Brata

• Jurajski Agro Fresh Park S.A.

• Lesya Ukrainka Volyn National University

• Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

• Muzeum Częstochowskie

• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

• Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie

• Starostwo Powiatowe w Częstochowie

• Stowarzyszenie „Emigrant”

• Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire

• Urząd Miasta Częstochowy

Samorządy – jako „partnerzy stowarzyszeni” – mogą korzystać pośrednio z udziału uczelni w konsorcjach. Rola takiego partnera nie jest tylko symboliczna – może prowadzić dialog z udziałem otoczenia społeczno-gospodarczego, rozpowszechniać informacje, organizować publiczne wydarzenia czy nawiązywać współpracę z miastami innych uczelni.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.