Z ostatniej chwili

Sprzętowe wsparcie dla szpitala i pogotowia

2020-11-02 18:35:37 informacje
img

Miejski szpital i Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie przed szczytem obecnej fali pandemii wzbogaciły się o sprzęt medyczny wartości 6 mln zł, sfinansowany w większości ze środków unijnych, dzięki wsparciu miasta. Szpital zyskał m.in. ambulans, centralę monitorującą dla OIOM oraz 5 respiratorów, a pogotowie – 3 ambulanse, 3 respiratory transportowe i 7 defibrylatorów.

Już w marcu - kwietniu eksperci byli pewni, że jesienią czeka nas druga fala pandemii. Częstochowski samorząd, zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiego Szpitala Zespolonego i Stacji Pogotowia Ratunkowego, przez ostatnie miesiące podejmował działania na rzecz doposażenia i wsparcia tych placówek służby zdrowia w kontekście walki z COVID-19. Obecna sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo trudna, ale gdyby nie ostatnie doposażenie sprzętowe, miejskie placówki służby zdrowia byłyby teraz w znacznie trudniejszej sytuacji.  

Miasto przygotowywało wnioski o dofinansowanie zakupów sprzętu dla miejskiego szpitala i pogotowia w ramach puli unijnych środków przeznaczonych na walkę z koronawirusem. W sumie dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego sprzęt kosztował 6 mln zł.

Wśród zakupów dla szpitala znalazły się: ambulans - samochód specjalny sanitarny za blisko 300 tys. zł, centrala monitorująca z systemem monitorowania i możliwością archiwizacji dla OIOM (ponad 500 tys. zł), konieczny w diagnostyce cyfrowy aparat RTG (prawie 600 tys. zł), 3  aparaty USG (540 tys. zł), 2  bronchoskopy wraz z osprzętem (325 tys. zł), aparat RTG Ramię C (prawie 200 tys. zł), respirator stacjonarny wraz z osprzętem (90 tys. zł), 4  respiratory transportowe wraz z osprzętem (ponad 230 tys. zł), system ucyfrowienia aparatu RTG wraz z osprzętem (120 tys. zł) i analizator parametrów krytycznych (70 tys. zł)

Kupiono też 10 pomp infuzyjnych stosowanych do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku, 10 aparatów AMBU do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów, 7 materacy przeciwodleżynowych o zwiększonej trwałości, specjalny wózek do przewozu zakażonych chorych, 5 ssaków z systemem zamkniętym.

Wśród zakupów znalazł się też sprzęt i środki do dezynfekcji. To m.in. urządzenie do dezynfekcji lampami UV wraz z osprzętem (225 tys. zł), myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji termicznej różnych sprzętów i narzędzi (216 tys. zł), autoklaw parowy (215 tys. zł), sprzęt do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą, 50 tysięcy chusteczek do dezynfekcji powierzchni, chusteczki z chlorheksydyną do mycia pacjentów.

W sumie na zakupy dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z pozyskanej unijnej puli wydano 3 mln 985 tys. zł.

Z kolei częstochowską stację Pogotowia Ratunkowego wyposażono m.in. w 3 ambulanse sanitarne wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami (za ponad 1 mln zł), 3 respiratory transportowe (za blisko 100 tys. zł), 7 defibrylatorów reanimacyjno–transportowych (520 tys. zł), 2 transportowe komory izolacyjne do czasowej izolacji pacjentów zakaźnych, 3 pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, 2 profesjonalne urządzenia do dezynfekcji powierzchni i pojazdów, 100 masek panoramicznych, 2000 filtrów do nich, preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni. W sumie sprzęt i środki dla pogotowia kosztowały 2 mln 11 tys. zł.

Zakupy te w 85% sfinansowano ze środków europejskich, 10% pochodziło ze środków centralnych, a 5% stanowił wkład własny danej jednostki (w przypadku miejskiego szpitala była to dotacja w wysokości ponad 194 tys. zł z budżetu Częstochowy). Podziału regionalnych środków europejskich na walkę z epidemią dokonano w połowie kwietnia. Później – z pomocą samorządów – placówki służby zdrowia składały wnioski o dofinansowanie i dokonywały zakupów, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami - w ramach przyznanej puli.  

Poza tym sprzętem, ze środków budżetu miasta przeznaczonych na walkę z koronawirusem dla miejskiego szpitala kupiono m.in. 3 respiratory za 177 tys. zł, środek do dezynfekcji powierzchni NOCOLYSE (4,6 tys. zł) i rękawiczki ochronne (9,1 tys. zł), a dla stacji pogotowia kombinezony izolacyjne (35 tys. zł). Przekazywano też środki ochronne i dezynfekcyjne z darowizn, m.in. od częstochowskich firm.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta zrealizował ponadto lub jeszcze realizuje tegoroczne dotacje miejskie dla Miejskiego Szpitala Zespolonego na: 

- modernizacje i zakupy inwestycyjne na kwotę 460 tys. zł, z czego 324 tys. zł - na zakup sterylizatora plazmowego oraz modernizację pomieszczeń szpitalnych w celu odizolowania pacjentów z podejrzeniem Covid-19;  

- remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich w obiektach szpitala – 340 tys. zł,

- modernizację kanalizacji deszczowej w szpitalu – 79 tys. zł,

- realizację projektu szpitala „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj” – 11 tys. zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM  od początku epidemii kupuje z kolei m.in. roztwór do dezynfekcji (nadtlenek wodoru 35%), dzięki któremu firma MATPOL dokonuje cotygodniowej dezynfekcji m.in. oddziałów szpitalnych (budynki MSZ przy ul. Bony, Mickiewicza i Mirowskiej) oraz terenów przyszpitalnych (namioty, wejścia, barierki, ławki itp.). Dezynfekowane są także karetki Pogotowia Ratunkowego, pojazdy Straży Miejskiej oraz tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Kwota, jaką wydział wydatkował na ten cel od początku epidemii, to ponad 101 tys. zł.

Na walkę z COVID (w tym zakupy środków ochronnych i dezynfekcyjnych) tylko Wydział Zarządzania Kryzysowego UM przeznaczył do tej pory już ok. 1 mln 620 tys. zł.

Page generated in 0.0149 seconds.