Z ostatniej chwili

Otwarcie Fabryki pomysłów

2023-11-20 11:50:09 informacje
img

Otwarcie Fabryki pomysłów w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej odbędzie się dziś, w poniedziałek 20 listopada o godz. 13.30. To projekt zrealizowany w ramach programu Akademicka Częstochowa.

Kreatywność potrzebuje impulsu, sprzyjającego środowiska. Praca w zespole wymaga przychylnego nastawienia grupy. Pozytywne nastawienie do pracy, do rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów zależy od otoczenia.

Wyjątkowe warunki do pracy i nauki stwarza Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

„Fabryka pomysłów" została stworzona z myślą o studentach i pracownikach Politechniki Częstochowskiej oraz otoczeniu lokalnym i edukacyjnym regionu miasta Częstochowy. Promuje techniki pracy i dyskusji grupowej, której uczestnicy spontanicznie kreują  rozwiązania danego problemu. To przestrzeń zaprojektowana zgodnie z nurtem uniwersalnym, mająca na celu aktywizację i integrację zespołu oraz wykreowanie jak największej liczby pomysłów. To przestrzeń sprzyjająca doskonaleniu metod kreatywnego rozwiązywania problemów. 

„Fabryka pomysłów” umożliwi nie tylko społeczności akademickiej PCz, ale również społeczności miasta Częstochowy i regionu, jak również otoczeniu edukacyjnemu grupowe rozwiązywanie problemów, które jest bardziej efektywne niż praca indywidualna. Zaspakajać będzie potrzebę akceptacji i aprobaty członków zespołu oraz wyeliminuje obawy przed oceną, które mogą hamować proces dzielenia się pomysłami na forum publicznym. Przestrzeń umożliwi użytkownikom spokojne kreowanie pomysłów oraz stworzy możliwość pracy indywidualnej. 

Wystrój wnętrza oraz infrastruktura zadbają o to, aby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie oraz chcieli się zaangażować. Bezpośredni dostęp do najnowszej literatury zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej oraz do najnowszych źródeł wiedzy i informacji naukowej pozwolą uniknąć chaosu, a wygenerowane pomysły przekuć w działania jakościowe poprzez opracowanie, indywidualne lub zespołowe, najlepszej strategii do rozwiązania danego problemu. Najlepsze efekty można bowiem osiągnąć, łącząc pracę zespołową i indywidualną z zasobami dostępnymi w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej – informuje dr inż. Katarzyna Brendzel, rzecznik prasowy uczelni.

Page generated in 0.0189 seconds.