Z ostatniej chwili

Tablica w III Alei przypomina o żołnierzach 7 Dywizji Piechoty

2024-06-25 13:33:10 informacje
img

Poświęcone tej dawnej częstochowskiej jednostce miejsce pamięci odsłonięto przy al. NMP 47 – na ścianie budynku, w którym niegdyś mieściło się jej dowództwo, a dziś jest on siedzibą Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Wielu przechodzących na co dzień obok tego miejsca zapewne nie wie, że w okresie międzywojnia swoją siedzibę miało tam dowództwo 7 Dywizji Piechoty – jednostki nierozerwalnie związanej z historią Częstochowy i regionu, mającej swój istotny udział m.in. w wojnie obronnej z września 1939 r. 7 Dywizja otrzymała wówczas zadanie obrony okolic miasta oraz zabezpieczenia szlaku kolejowego. 
Starania na rzecz opracowania, ufundowania i umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku przy al. NMP 47 podjął Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – jego Zarząd Główny wraz z członkami Koła w Częstochowie. Symboliczny finał tych starań miał miejsce 22 czerwca. Tablicę uroczyście odsłonili prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk Alfred Kabata, prezes Koła ZOR RP w Częstochowie plut. w rez. Artur Wojciechowski oraz ppor. w rez. Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Częstochowy. 
Na miejscu obecna była wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Salwierak, a także wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Byli przedstawiciele formacji mundurowych – zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie mjr Jacek Michałowski i komendant miejscowej placówki Straży Granicznej ppłk. Przemysław Starczewski. W odsłonięciu wzięli też udział prezes Zarządu Terenowego Związku Żołnierzy WP ppłk rez. Marian Biecek, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych mjr rez. Jacek Grzegorzewski oraz prezes stowarzyszenia Reduta Częstochowa Adam Kurus. Przyszła młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół Samochodowych i korpusu kadetów; byli nauczyciele, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. 
Płk rez. Alfred Kabata wyraził uznanie wobec władz Częstochowy za aktywne podtrzymywanie pamięci żołnierskiej. Przypomniał, że 7 Dywizję Piechoty stworzono u zarania odrodzonej Rzeczypospolitej jako jedną z dużych, kluczowych jednostek mających stać na straży bezpieczeństwa kraju. Wskazał na patriotyczne i wolnościowe postawy, którymi zawsze cechowali się częstochowianie – wszak to stąd aż kilkuset ochotników ruszyło bronić Warszawy przed bolszewikami; to Częstochowa stanowiła zaplecze dla powstańczych zmagań o polskość Górnego Śląska; to Częstochowa udzieliła gościny uchodźczemu rządowi ukraińskiemu Semena Petlury. Alfred Kabata przypomniał, że całe 20-lecie międzywojenne w mieście było naznaczone obecnością Wojska Polskiego – tu szkolono rezerwistów, likwidowano analfabetyzm wśród poborowych, wspierano organizacje społeczne. Wszystko to pomagało budować prestiż miasta. Padły nazwiska wybitnych żołnierzy związanych z Częstochową – gen. Stanisława Maczka czy późniejszego asa z dywizjonu 303 ppłk. Jana Zumbacha, który tutaj odbywał szkolenie jeszcze jako podchorąży piechoty. Alfred Kabata przypomniał też trudny sprawdzian 7 Dywizji z września 1939 roku – działania opóźniające i osłonowe na styku Armii Łódź i Armii Kraków – oraz tragiczną kartę w historii jednostki, czyli popełnioną na żołnierzach Dywizji zbrodnię Wermachtu pod Ciepielowem. 
Za zaangażowanie w sprawę ufundowania tablicy szczególne słowa podziękowania otrzymał zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak, który mówił z kolei o roli dowódców pułków wchodzących w skład 7 Dywizji Piechoty i dziejach budynku, w którym mieściło się jej dowództwo. Podziękował też stowarzyszeniu Reduta Częstochowska za wkład w upamiętnienie ważnych dla miasta kart z historii polskiej wojskowości. 
Odsłonięcie tablicy było okazją do wręczenia odznaczeń. Odebrały je m.in. postacie związane z częstochowskim samorządem. Krzyż św. Jana Pawła II otrzymał Ryszard Stefaniak, a komendant Straży Miejskiej Artur Hołubiczko – Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae”. 
Pod nową tablicą złożono kwiaty, a na koniec zabrzmiał sygnał „Śpij Kolego” i pieśń reprezentacyjna Wojska Polska.

Fot. Łukasz Stacherczak/UM 

Page generated in 0.0187 seconds.