Z ostatniej chwili

Trwa zgłaszanie źródeł ciepła do ewidencji

2022-01-12 11:00:05 informacje
img

Jeszcze przez 6 miesięcy właściciele i zarządcy budynków mogą wywiązać się z obowiązku zgłoszenia źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta. 

Przypominamy: deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia ich uruchomienia. Natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym! 

Szczegółowe informacje na temat celu i procedury zgłaszania źródeł ciepła można znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Są tam dostępne m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogata sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Page generated in 0.0229 seconds.