Z ostatniej chwili

UJD z kierunkiem lekarskim

2022-07-20 14:25:30 informacje
img

Uniwersytet im. Jana Długosza uzyskał zgodę ministra i od nowego roku akademickiego może kształcić przyszłych lekarzy - infoirmuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zgoda, o którą uczelnia starała się cztery lata, pozwala prowadzić jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.
Udało się spełnić wszystkie wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, zasobów kadrowych, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i klinicznego.
Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podkreśla, że nowy kierunek lekarski ma profil ogólnoakademicki, co oznacza, że osoby zatrudnione na uczelni muszą prowadzić badania naukowe, dlatego należało zapewnić infrastrukturę badawczą dla lekarzy prowadzących zajęcia ze studentami.
Uczelnia potwierdziła też datę (IV kwartał 2024 r.) oddania do użytku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przy ul. Chłopickiego 3. Zapleczem do kształcenia przyszłych studentów kierunku lekarskie ma być Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (Parkitka).
Na I rok kierunku lekarskiego zostanie przyjętych 60 studentów na studia stacjonarne i 30 na studia niestacjonarne. Rekrutacja rusza 23 lipca i potrwa do 17 września.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.