Z ostatniej chwili

Udzielają opinii i współpraca z miastem

2022-01-13 14:07:23 informacje
img

Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się po raz pierwszy w tym roku. Ukonstytuowana pięć miesięcy temu,  odbyła posiedzenie podsumowujące – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W Centrum Organizacji Pozarządowych członkowie Rady, reprezentujący różne środowiska i grupy społeczne przedstawili Prezydentowi Miasta sprawozdanie za 2021 r., a następnie obradowali nad następującymi dokumentami:

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy na lata 2021-2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030,

• Zasady realizacji zadań Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

• Zasady przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Miasta Częstochowy przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Procedura postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0205 seconds.