Z ostatniej chwili

Ułatwienia dla klientów - ZUS pomoże przy świadczeniach

2020-04-28 10:42:10 informacje
img

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego. W czasie pandemii ZUS chce pomóc klientom w dopełnieniu formalności przy uzyskaniu tych świadczeń. W sytuacjach, gdy klient nie będzie mógł dostarczyć odpisu aktu cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na jego wniosek wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego. 
- W tym wyjątkowym i trudnym czasie chcemy pomóc naszym klientom w załatwianiu formalności przy składaniu wniosków o zasiłek macierzyński i pogrzebowy. Trzeba pamiętać jednak, że aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od klienta wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
* Zasiłek macierzyński
Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z wnioskiem o zasiłek macierzyński ubezpieczony musi przekazać do ZUS dane dziecka, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. - Może się zdarzyć, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne, by podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko urodziło. Na naszej stronie internetowej jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka - informuje Beata Kopczyńska.
* Do pracodawcy lub do ZUS
Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest  pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, duchownych czy osób, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, dokumenty składamy do ZUS. 
* Zasiłek pogrzebowy 
- Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość) - wyjaśnia rzeczniczka. 
Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. 
* Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo
- Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE. Proszę pamiętać, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano, jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo - dodaje Beata Kopczyńska. 
Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

Page generated in 0.0148 seconds.