Z ostatniej chwili

Ulica Mirowska częściowo udrożniona - objazd z Faradaya do ul. Srebrnej

2021-11-30 13:50:00 informacje
img

Jeszcze przed terminem zakończenia wszystkich robót wraca częściowa przejezdność w obrębie placu budowy przez ul. Mirowską. W związku z tym na przebudowywanym odcinku ul. Mirowskiej wraz z obiektem mostowym nad Wartą od środy 1 grudnia w obu kierunkach ruch pomiędzy ulicami Nadrzeczną i Faradaya będzie się odbywał po środkowych pasach, przyległych do osi drogi. Na skrajnych prowadzone będą dalsze prace budowlane, dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Tym samym udrożniony zostanie dojazd do centrum z Zawodzia i z Zawodzia do centrum oraz w dużej mierze odciążony będzie objazd przez ul. Srebrną. W efekcie udrożnienia ul. Mirowskiej zmieni się także organizacja ruchu  w obrębie skrzyżowania Faradaya – Mirowska.

Jak jeździmy na tym skrzyżowaniu Faradaya – Mirowska od środy 1.12?

- z Mirowskiej od strony centrum nakaz skrętu w prawo w Faradaya

-z Faradaya  w kierunku centrum nakaz skrętu w lewo w Mirowską

-z Mirowskiej od strony Srebrnej – możliwość jazdy na wprost w Mirowską w kierunku centrum z nakazem zatrzymania się przed znakiem STOP – UWAGA zmiana pierwszeństwa  - możliwy tu także skręt w prawo

-z Mirowskiej od strony Srebrnej niemożliwy będzie skręt w lewo w ul. Faradaya – objazd do Faradaya przez ulice: Kaczorowską i Kopcową.

 Z uwagi na zmiany na swoje stałe trasy przez ul. Mirowską wrócą od środy autobusy MPK linii: 11, 13 i 28 (ta ostatnia będzie jeździć wciąż objazdem przez al. NMP). Obsługa będzie się odbywać z pominięciem przystanków „Zawodzie Szpital” w obu kierunkach. 

W kolejną fazę wchodzą od środy 1 grudnia także pozostałe prace budowlane, w tym związane z rozszerzonym zakresem przebudowy ul. Mirowskiej od skrzyżowania z ul. Faradaya do ul. Kaczorowskiej.

 W związku z robotami możliwe będzie poruszanie się na tym odcinku ul. Mirowskiej tylko w kierunku od Srebrnej do Faradaya i dalej do Mirowskiej wg wspomnianych  wcześniej zasad. W kierunku przeciwnym zaś, od ul. Faradaya do ul. Srebrnej, ul. Mirowska będzie nieprzejezdna i obowiązywać będzie objazd przez ul. Kopcową i Kaczorowską

Taka organizacja ruchu i komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 10 grudnia, następnie ulegnie niewielkim modyfikacjom – informuje Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.

Page generated in 0.0201 seconds.