Z ostatniej chwili

Urzędowe statystyki czasów epidemii

2020-06-19 11:08:33 informacje
img

Urząd Miasta Częstochowy od połowy marca do połowy czerwca wysłał ok. 52 tysiąca pism, a przyjął w tym czasie ponad 18 tysięcy. Mimo związanych z epidemią ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów tylko Wydział Spraw Obywatelskich załatwił 10,6 tys. spraw w maju i już 12,3 tys. przez dwa tygodnie czerwca.
Statystyki pokazują, że Urząd Miasta - od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem – prowadził intensywną korespondencję z interesantami. Bardzo wiele spraw oczywiście było też konsultowanych w takiej sytuacji drogą telefoniczną. Oficjalnej korespondencji przychodzącej, zarejestrowanej w kancelarii, było w tym okresie nieco mniej niż w „normalnych” czasach, wzrosła natomiast liczba telefonów i e-maili z pytaniami kierowanych bezpośrednio do urzędników załatwiających daną sprawę. Połączeń telefonicznych odebranych tylko na telefonach stacjonarnych Urzędu Miasta zanotowano w tym okresie ok. 100 tysięcy.
Wydział Spraw Obywatelskich UM załatwiał w maju 6,4 tysiąca spraw związanych z komunikacją (dowody rejestracyjne, prawa jazdy), a do połowy czerwca tych spraw było już 4,7 tysiąca. W maju załatwiono 968 spraw kategorii „dowody osobiste”, a do połowy czerwca już 980. W zakresie ewidencji ludności w maju procedowano 1,2 tys. spraw, a przez dwa tygodnie czerwca -  913. Wydział zajmował się też załatwianiem ponad 2,3 tys. spraw związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w maju i ponad 5,4 tys. - do połowy czerwca.
Urząd Stanu Cywilnego w maju wydał 513 aktów stanu cywilnego, w tym 172 akty urodzenia, 314 aktów zgonu i 25 aktów małżeństwa. Przygotował też ponad 2,5 tys. odpisów, a 1,5 tys. zmigrował z wersji papierowej do systemu elektronicznego. W czerwcu do połowy miesiąca USC przygotował 276 aktów stanu cywilnego, w tym: 88 - urodzenia, 153 – zgonu, 35 - małżeństwa. Zrobił też 1,5 tys. odpisów i wykonał 1,4 tys. migracji do systemu.
Wydział Podatków i Opłat UM w zakresie przyjętych deklaracji, wydanych zaświadczeń i rozstrzygnięć administracyjnych prowadził w maju 3,9 tysiąca spraw, a do połowy czerwca 2,1 tys. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w maju miał ponad 1,3 tys. spraw, w czerwcu - do połowy miesiąca – 630. Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM w maju obsługiwało ponad 1,2 tys. spraw, a 600 - do połowy czerwca.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta w maju przyjął do prowadzenia ok. 1000 spraw interesantów, a do 16 czerwca - 600. Wydał w maju m.in. 137 decyzji o pozwoleniu na budowę, 72 - o warunkach zabudowy i 15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W czerwcu – do połowy miesiąca - m.in. 86 decyzji o pozwoleniu na budowę, 31 o warunkach zabudowy i 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział przez ostatnie półtora miesiąca przyjął też m.in. 76 zgłoszeń robót i 243 wnioski o wydanie dziennika budowy.
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego  kontynuował m.in. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W maju wydano 2740 takich zaświadczeń, a do połowu czerwca - 1862.
Te przykładowe statystyki z zakresu działania Urzędu Miasta nie obejmują wszystkich wydziałów i jednostek UM. Dowodzą, że ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu związane ze stanem epidemii, choć uciążliwe z powodu czasowego zminimalizowania zakresu bezpośrednich kontaktów na linii interesant-urzędnik, nie przerwały pracy magistratu. Przyjęte na czas epidemii rozwiązania organizacyjne pozwoliły zachować w miarę sprawne – biorąc pod uwagę okoliczności – funkcjonowanie administracji samorządowej w Częstochowie.
W okresie epidemicznych obostrzeń i daleko idących ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów na przestojowym znajdowało się ok. 150 urzędników częstochowskiego magistratu.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0142 seconds.