Z ostatniej chwili

W „Polskim ładzie” dwa wnioski Częstochowy przyjęte, ale największy odrzucony

2021-10-26 14:54:54 informacje
img

Częstochowa ma otrzymać do 35 mln zł dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wnioskowała o 101,6 mln zł i gdyby podział był proporcjonalny, miasto powinno otrzymać środki na wszystkie zadania. Rządowy program to tylko częściowa rekompensata wyższych samorządowych wydatków i utraty dochodów, będących wynikiem decyzji i regulacji rządowych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

W ramach programu Częstochowa złożyła 3 projekty (tyle maksymalnie można było złożyć): dwa na rozbudowę infrastruktury drogowej (połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakowską oraz ul. Korfantego z ul. Bugajską), a jeden na budowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie. Dwa mniejsze zostały przyjęte, natomiast największy, związany m.in. z budową wiaduktu nad torami na przedłużeniu 1 Maja – odrzucony.  Największy projekt można było złożyć bez kwotowego ograniczenia, średni miał limit do 30 mln zł dofinansowania, a najmniejszy – do 5 mln zł.    

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i zapowiedzi proporcjonalnego podziału środków przez rząd, mieliśmy prawo liczyć na więcej – komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Oczywiście zapowiadane dofinansowanie na mniejsze zadania będziemy chcieli dobrze wykorzystać, nie traktuję jednak tego programu w kategoriach rządowego bonusu, tylko częściowej rekompensaty w zakresie inwestycji za to, co samorządy tracą i jeszcze stracą w ramach wyższych wydatków i niższych dochodów bieżących, m.in. w wyniku centralnego niedofinansowania oświaty czy zmian w prawie podatkowym.   

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy to ok. 0,56% obecnej liczby mieszkańców Polski. Gdyby więc podział był rzeczywiście w miarę proporcjonalny, uwzględniał liczbę mieszkańców, miasto powinno przy podziale 23,8 mld zł otrzymać dofinansowanie w wysokości grubo powyżej 100 mln (przy pełnej proporcjonalności podziału byłoby to nawet ok. 133 mln zł). Miasto aplikowało o niższą kwotę – 101,6 mln zł, bo tak wynikało z zasad programu, zakładanej wysokości wkładów własnych i kosztorysów inwestorskich zgłoszonych zadań, więc uwzględnione powinny zostać wszystkie trzy wnioski Częstochowy. 

Miasto od kilku lat – po reformie oświaty i regulacjach nauczycielskich wynagrodzeń – musi dużo więcej dokładać do subwencji oświatowej (w 2015 r. było to 47 mln, w zeszłym roku – ponad 108 mln zł). Musi też m.in. pokrywać coraz wyższe straty roczne Miejskiego Szpitala Zespolonego będące skutkiem niedoszacowanego kontraktu z NFZ (14,4 mln zł w 2020 r.), dopłacać do realizacji zadań zleconych przez administrację rządową (blisko 7 mln w 2020 r.) czy ponosić coraz większe koszty mediów, w tym m.in. energii elektrycznej (koszt energii dla jednostek miejskich w 2020 r. wzrósł o blisko 5 mln zł w stosunku do 2019 r.). Budżet miasta odczuwa także skutki inflacji w cenach innych opłat, dostaw i usług. Jednocześnie zmiany w prawie podatkowym sukcesywnie zmniejszają dochody miasta z PIT, co jeszcze bardziej ogranicza możliwość zaspokajania lokalnych potrzeb.  

* Projekty, które dofinansowano      

Z dwóch mniejszych projektów przyjętych do potencjalnego dofinansowania projekt „Budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” zakłada budowę drogi (ul. Korfantego) o długości 1,8 km, stanowiącej połączenie z drogą krajową DK-46 (ul. Bugajska). Inwestycja ma łączyć tereny inwestycyjne i zakłady produkcyjne z drogą DK-46 oraz z sąsiednimi gminami, poprawi także jakość połączenia rowerowego Częstochowy z Olsztynem. Całkowita szacowana wartość projektu to 44 mln 770 tys. zł, a wnioskowane przez miasto dofinansowanie to 30 mln zł. 

Drugi projekt, to „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu”. Planowana inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego przedszkola oraz budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku składającego się 5 oddziałów dla 125 dzieci, z zapleczem kuchennym oraz sportowym. Inwestycja zakłada także uporządkowanie terenu, budowę dróg, dojść i dojazdów oraz stanowisk postojowych, wykonanie nowego placu zabaw i uporządkowanie zieleni. Szacunkowa wartość inwestycji to 9 mln 250 tys. zł. Limit dofinansowania to 5 mln zł. 

* Projekt, który odrzucono

Największy projekt – „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie” został odrzucony w obecnym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych.  To budowa ważnego połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską. Projektowany zakres prac obejmuje m.in. przebudowę ronda przy zbiegu al. Niepodległości, ul. 1 Maja, ul. Mickiewicza i al. Wolności na rondo turbinowe, wybudowanie wiaduktu drogowego o długości 150 m nad torami kolejowymi oraz przebudowę fragmentu ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. ks. Wróblewskiego. Całkowita prognozowana wartość projektu to 70,1 mln zł, a dofinansowanie, o które wnioskowało miasto, to 66,6 mln zł. 

Miastu dużo trudniej przygotować montaż finansowy dla dużej inwestycji, stąd wielka szkoda, że projekt, który faktycznie ma strategiczne znaczenie m.in. dla odciążenia ruchu w ścisłym centrum miasta i na którego realizację miasto od pewnego czasu usilnie szuka zewnętrznych środków, nie został przyjęty do dofinansowania.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.