Z ostatniej chwili

Warto mediować – wszędzie, chętniej, częściej

2023-10-26 11:22:44 informacje
img

Sala sesyjna Urzędu Miasta gościła uczestniczki i uczestników konferencji poświęconej mediacjom. Jako że tę ideę należy przybliżać już najmłodszym z nas, rozdano też nagrody w poświęconym jej szkolnym konkursie – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Okazją do zorganizowania środowego spotkania był przypadający 19 października „Międzynarodowy Dzień Mediacji” oraz towarzyszący mu „Tydzień Mediacji”, podczas którego w wielu polskich miastach odbywają się liczne wydarzenia promujące ideę mediacji i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.
Uczestniczki i uczestników powitały kuratorka okręgowa Agnieszka Rynkiewicz oraz prezeska Stowarzyszenia „Dla Rodziny” Lidia Zeller. W imieniu władz samorządowych za obecność podziękował wszystkim zastępca prezydenta Częstochowy Bartłomiej Sabat, który chwilę potem gratulował nagród i wyróżnień młodym i bardzo młodym uczestniczkom i uczestnikom konkursu „Mediacja szansą na porozumienie”.
Zasadniczą część konferencji stanowiły wystąpienia praktyków mediacji. Była więc mowa o mediacji w sprawach rodzinnych, dotyczących osób nieletnich, w sprawach karnych, a także jej roli w pracy kuratora sądowego, asystenta rodziny czy koordynatora pieczy zastępczej. Pojawiły się też zagadnienia z zakresu mediacji gospodarczej czy rówieśniczej – szkolnej. Swoje wystąpienie miała również pełnomocniczka prezydenta Częstochowy ds. równych szans Agata Wierny. Mówiła m.in. o tym, że nasz język jest często językiem przemocy i dominacji, a zatem posługując się nim, łatwo popaść w konflikt. Wtedy pojawia się rola dla mediatora czy mediatorki, pomagających zwaśnionym stronom ponownie się usłyszeć i wypracować porozumienie uwzględniające wszystkie potrzeby skonfliktowanych osób. Mediacja pozwala odbudować kontakt, wesprzeć, a nawet i ocalić relację.
Mediacja jest przydatna we wszystkich środowiskach, bez względu na wykształcenie, wiek czy inne cechy ich członkiń i członków. Tymczasem w polskim społeczeństwie nadal rozpowszechnione jest przekonanie, że po rozwiązanie spornej sprawy idzie się do sądu, a nie do mediatora. Ten stan rzeczy jednak zaczyna się powoli zmieniać, także dlatego, że osoby, które raz skorzystały z mediacji, sięgają po nią ponownie – tym bardziej, że mediacje idą sprawniej niż postępowania w polskich sądach. Jednocześnie mediacje dają czas na określenie potrzeb stron sporu, lepiej uwzględniają ich wolę czy pozwalają zadbać o ich interesy – także te przyszłe. W sprawach cywilnych mediacja staje się coraz częstszą opcją, np. w sprawach rozwodowych i rodzinnych, gdy adwokaci jeszcze przed wszczęciem postępowania kierują je do mediatorów. Mediacja jest jednak ciągle w zbyt małym zakresie wykorzystywana np. w sprawach wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich czy przy konieczności obliczenia szkody i jej zrekompensowania. Sporym krokiem w upowszechnianiu mediacji stał się, dość paradoksalnie, okres pandemii, gdy – obok wielu innych instytucji – dla obywateli „przymknęły się” nieco sądy. Wówczas okazało się, że szansą na wyjście ze sporu jest właśnie mediacja – i to często online.
Praktycy mediacji wskazują na rolę, jaką w jej popularyzacji ma do odegrania edukacja, także ta szkolna, dotycząca najmłodszych. Dzieciom i młodzieży należy po prostu pokazać taki właśnie sposób rozwiązywania konfliktów. To zadanie dla resortów sprawiedliwości i edukacji. Gdy młodzi będą świadomi roli mediacji w życiu społecznym, będą się do niej odwoływać także jako dorosłe obywatelki i obywatele. Budowaniu takiej świadomości służył właśnie konkurs dla uczennic i uczniów, którego wyniki ogłoszono w sali sesyjnej przy okazji konferencji.
Organizatorami spotkania byli prezesi Sądu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” we współpracy z Kuratorem Okręgowym i  Urzędem Miasta.  

Na zdjęciach: konferencja 18 października 2023 w sali sesyjnej 

Fot. Łukasz Kolewiński / Urząd Miasta

Page generated in 0.017 seconds.