Z ostatniej chwili

Ważny termin dla prowadzących sprzedaż alkoholu

2024-05-27 12:13:37 informacje
img

31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju przypomina przedsiębiorcom, że opłatę należy wnieść na konto: Urząd Miast Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003 podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ II rata za rok 2024. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Skutkiem realizacji przelewu II raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 31 maja jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatami dodatkowymi) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o wydanie kolejnych zezwoleń.

W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0167 seconds.