Z ostatniej chwili

Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS

2022-05-18 14:37:22 informacje
img

Ponad 932 tys. cudzoziemców podjęło legalne zatrudnienie w naszym kraju, o 57 tys. więcej niż pod koniec 2021 r. W województwie śląskim też odnotowano wzrost liczby cudzoziemców. Pod koniec marca składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spływają za blisko 80 tysięcy osób z zagranicznym paszportem. 

 

Statystyki ZUS z końca marca tego roku potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w Polsce. Pod koniec grudnia 2021 r. w całym kraju składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 875 tys. obywateli innych państw. Natomiast pod koniec marca tego roku liczba ta przekroczyła 932 tys. 

Najwięcej obywateli Ukrainy

 Od wielu lat na pierwszym miejscu w statystykach ZUS, zarówno w zestawieniu krajowym, jak i w naszym województwie, są obywatele Ukrainy. Mimo wojny nie zmalała liczba Ukraińców legalnie pracujących w Polsce. W województwie śląskim na 79,5 tys. cudzoziemców 62,7 tys. to Ukraińcy, co daje 79 proc. ogółu cudzoziemców. W skali kraju ubezpieczonych w ZUS Ukraińców jest 666,7 tys., co stanowi około 72 procent ogółu cudzoziemców – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województw śląskiego. 

Przyjeżdżają na Śląsk z całego świata

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele z ponad 160 krajów, w województwie śląskim mamy przedstawicieli 90 krajów z całego świata, od Wenezueli, poprzez Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, czy Tajlandię, a nawet kilku pracowników z paszportem nowozelandzkim.

Najwięcej ubezpieczonych obcokrajowców w naszym województwie jest w chorzowskim Oddziale ZUS, bo blisko 16 tys. osób, natomiast najmniej w Oddziale ZUS w Sosnowcu, niespełna 9 tys. 

 

Dane dla poszczególnych oddziałów ZUS w woj. śląskim – stan na 31.03.2022 r. 

 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych:

Oddział ZUS w Bielsku-Białej: 11.699

Oddział ZUS w Chorzowie: 15.914

Oddział ZUS w Częstochowie: 15.292

Oddział ZUS w Rybniku: 13.482

Oddział ZUS w Sosnowcu: 8.360

Oddział ZUS w Zabrzu: 14.817

W województwie śląskim: 79.564

 

 

Zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych obywateli Ukrainy:

Oddział ZUS w Bielsku-Białej: 9.253

Oddział ZUS w Chorzowie: 11.384

Oddział ZUS w Częstochowie: 12.425

Oddział ZUS w Rybniku: 11.053

Oddział ZUS w Sosnowcu: 6.633

Oddział ZUS w Zabrzu: 11.998

W województwie śląskim: 62.746

 

Zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych obywateli Gruzji:

Oddział ZUS w Bielsku-Białej: 809

Oddział ZUS w Chorzowie: 353

Oddział ZUS w Częstochowie: 368

Oddział ZUS w Rybniku: 420

Oddział ZUS w Sosnowcu: 409

Oddział ZUS w Zabrzu: 740

W województwie śląskim: 3.099

 

 

Zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych obywateli Białorusi:

Oddział ZUS w Bielsku-Białej: 284

Oddział ZUS w Chorzowie: 607

Oddział ZUS w Częstochowie: 766

Oddział ZUS w Rybniku: 484

Oddział ZUS w Sosnowcu: 321

Oddział ZUS w Zabrzu: 567

W województwie śląskim: 3.029

 

 

* Jakim ubezpieczeniom podlega obcokrajowiec 

- Cudzoziemiec, który podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo takim samym ubezpieczeniom społecznym jak nasz obywatel, czyli ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki tej umowie ma pełne ubezpieczenie i prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. Zatrudnienie liczy się również do emerytury – wyjaśnia rzeczniczka.

 

Umowa zlecenie z uczniem zza granicy

Wykonując pracę na umowę zlecenia, obcokrajowiec, który nie  jest uczniem lub studentem do 26. roku życia, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, a  ubezpieczenie chorobowe będzie dla niego dobrowolne. 

Natomiast umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chyba że cudzoziemiec podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą, u którego pracuje na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. 

Cudzoziemiec zatrudniony tylko na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Tym samym nie ma prawa do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa.

Ważne! Gdy obcokrajowiec zmienia miejsce zamieszkania, ma obowiązek poinformować o tym  swojego pracodawcę czy zleceniodawcę. Osoby prowadzące własną firmę i takie, które nie są już zatrudnione, a były, o zmianie adresu powinny poinformować niezwłocznie ZUS. 

Page generated in 0.0243 seconds.