Z ostatniej chwili

Większość rekacji poprzecznych w ciągu DK-91 zostanie utrzymana

2022-07-04 10:09:58 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg przedstawia informację dotyczące zjazdów i wyjazdów po finalizacji przebudowy alei Wojska Polskiego, wskazując na odstępstwa, jakie udało się uzyskać oraz rozwiązania wymagane przez audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od początku procedowania docelowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu przy al. Wojska Polskiego MZD dążył do wdrożenia w projekcie takich rozwiązań, które po zakończeniu prac umożliwiłyby komfortową i bezpieczną komunikację z ulicami poprzecznymi. Mając na uwadze, że funkcjonujące dotąd rozwiązania inżynieryjne były w ciągu tej drogi wdrażane pół wieku temu, należało się spodziewać, że niektóre elementy organizacji ruchu muszą ulec zmianie. Pierwotne opinie zewnętrznych specjalistów sugerowały nawet, że – zgodnie z obowiązującym w Polsce normami bezpieczeństwa w ruchu drogowym  – zdecydowana większość wjazdów i wyjazdów z ulic poprzecznych w ciągu al. Wojska Polskiego - będzie musiała zniknąć (niemal wszystkie). 

Część proponowanych przez projektantów wjazdów i wyjazdów została zakwestionowana przez zewnętrzny audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, któremu musiał zostać poddany projekt przebudowy dawnej DK-1. Pierwotnie miało więc zabraknąć relacji al. Wojska Polskiego z ulicami: Rakowską w każdym kierunku, Okrzei (zjazd i wyjazd), Powstańców Śląskich, Bór, Sieroszewskiego i Brzozową.  

Mając jednak na uwadze społeczny interes mieszkańców oraz praktyczność nowych rozwiązań komunikacyjnych, Miejski Zarząd Dróg przystąpił do działań prawnych i projektowych, które w konsekwencji miały pozwolić uzyskać szereg odstępstw od przepisów ze strony służb właściwego ministerstwa, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu. Działania takie wymagają długotrwałych procedur i szeregu kroków formalno–prawnych. 

W ich wyniku udało się uzyskać odstępstwa i przywrócić w projekcie docelowe relacje al. Wojska Polskiego z ulicami: Powstańców Śląskich, Okrzei (wjazd z DK-91), Rakowską (wyjazd na DK-91 kierunek Warszawa i wjazd z DK-91 od strony Katowic). 

Wysoce prawdopodobne jest, że w efekcie starań o uzyskanie następnych odstępstw, po zakończeniu przebudowy al. Wojska Polskiego utrzymany będzie także wjazd w ul. Rakowską (dla jadących DK-91 od strony Warszawy) i połączenie z ul. Sieroszewskiego. 

Natomiast z uwagi na techniczny brak możliwości zmiany parametrów drogowych zamknięty docelowo i na stałe pozostanie zjazd w ul. Bór, wyjazd z ul. Rakowskiej w kierunku Katowic i wyjazd z ul. Okrzei w al. Wojska Polskiego (zjazd pozostanie dostępny). 

Wszelkie inne informacje dotyczące docelowych rozwiązań w zakresie zjazdów i wjazdów w ciągu DK-91 nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i obowiązującym porządku prawnym. O kolejnych istotnych dla przebudowy alei Wojska Polskiego kwestiach Miejski Zarząd Dróg będzie informował w odrębnych komunikatach.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.018 seconds.