Z ostatniej chwili

Wsparcie uczniów z rodzin zastępczych

2020-11-18 15:50:49 informacje
img

Niemal pół tysiąca uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej otrzyma sprzęt niezbędny do zdalnej nauki oraz środki ochrony osobistej. To efekt udziału miasta w ministerialnym projekcie. W Częstochowie realizuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informuje Biuro Prasowe magistratu.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, do objętych pieczą zastępczą, częstochowskich uczniów trafią m.in.: 162 komputery przenośne, 74 drukarki, słuchawki, głośniki, telewizory, projektory multimedialne. Dodatkowo kupiono też niemal 24 tys. maseczek, ponad 50 tys. rękawiczek jednorazowych, a także ponad 1,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. To jednak nie wszystko.  Placówki otrzymają też wyposażenie służące organizacji miejsc kwarantanny (m.in. meble, dozowniki na płyny dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe).

- Pandemia wpływa negatywnie na wiele obszarów życia, w tym społecznego, zawodowego, czy edukację. Jako samorząd staramy się przeciwdziałać powstającym trudnościom i wspierać szczególnie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Dlatego tym chętniej przystąpiliśmy do realizacji tego projektu – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Liderem projektu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a funkcję partnerów pełnią wojewodowie. Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządowe. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w Częstochowie to ponad 712 tys. zł, z czego 84 proc. pochodzi z dofinansowania unijnego, a pozostała część ze współfinansowania krajowego. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.