Z ostatniej chwili

Wymazy i testy nie dla wszystkich na kwarantannie

2020-05-06 22:14:09 informacje
img

Próbki do testów na obecność koronawirusa mogą być pobierane wyłącznie od przebywających na przymusowej kwarantannie domowej, po stwierdzonym kontakcie z osobami zakażonymi wirusem COVID-19. Władze samorządowe nie odpowiadają za kwalifikację mieszkanek i mieszkańców na testy i do wymazów - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Po pobraniu ok. 300 próbek na terenie miasta „wymazobus” pozostaje w pogotowiu i wznowi działalność, jeżeli pojawi się potrzeba wykonania kolejnych.
Obecnie wymazy są robione na bieżąco w terminach wynikających z prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie nadzoru epidemiologicznego.  
Wymazobus do wykonywania wymazów, mimo że finansowany ze środków miejskich, może pobierać próbki wyłącznie na podstawie list z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, która podlega i działa na podstawie regulacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z decyzjami administracji rządowej testy są obecnie wykonywane osobom, wobec których Sanepid orzekł kwarantannę po kontakcie z zakażonymi koronawirusem, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia. Nie obejmują natomiast – przynajmniej na razie - osób przebywających na kwarantannie np. po powrocie z zagranicy, bez stwierdzonego kontaktu z osobami zakażonymi. Nie można też zamówić sobie wymazu w razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia. Sytuację taką trzeba zgłosić w Sanepidzie, który po wywiadzie stwierdzi, czy dany przypadek kwalifikuje się do wydania decyzji o kwarantannie, a następnie wykonania wymazu i przeprowadzenia testu.  
Decyzji o profilaktycznym przetestowaniu czy pobraniu próbek od tych osób nie mogą więc podejmować władze miasta. Testów zgodnie z wytycznymi nie robi się osobom zdrowym. Wykonuje się je tylko osobom z objawami chorobowymi lub po kontaktu z osobą zakażoną.
W związku z decyzją rządu o możliwości ponownego uruchomienia przedszkoli i żłobków prezydent Częstochowy zwrócił się niedawno do Ministra Zdrowia o objęcie testami powracających do opieki nad dziećmi pracowników tych placówek, ale na razie nie otrzymał odpowiedzi.
Apele o zwiększenie zakresu realizacji testów płyną do rządu  praktycznie od czasu rozpoczęcia epidemii, ale na razie decyzja o rozszerzeniu grupy poddawanych testom dotyczyła tylko personelu medycznego jako grupy zawodowej najbardziej narażonej na kontakty z zakażonymi wirusem.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0276 seconds.