Z ostatniej chwili

ZUS PRZYPOMINA: WNIOSKI O RENTĘ RODZINNĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA

2022-09-08 12:20:48 informacje
img

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną, mają czas na złożenie dokumentów o dalszą wypłatę świadczenia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę, mogą ją otrzymywać do 25. urodzin. W przypadku, gdy uczeń kończy 25 lat i jest w trakcie ostatniego roku nauki, świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego lub akademickiego.

Uprawionym renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. Wypłata świadczenia jest zgodna z okresem nauki wskazanym w zaświadczeniu przez placówkę.

Maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września.

Gdy szkoła nie będzie mogła wystawić zaświadczenia w terminie, należy dostarczyć zawiadomienie o przyjęciu na studia i informację z datą rozpoczęcia nauki. Trzeba się także zobowiązać do dostarczenia dokumentów najpóźniej w miesiącu, w którym rozpocznie się rok akademicki.

Pozostali studenci na złożenie dokumentów mają czas do końca października. Jeśli rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym ją rozpoczęto.

W razie zaprzestania nauki uczniowie powinni jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, świadczenie trzeba będzie zwrócić z odsetkami.

Rentę bez ograniczeń wiekowych mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16. roku życia lub jeszcze w trakcie nauki (przed 25. rokiem życia), stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Page generated in 0.0156 seconds.