Z ostatniej chwili

Zaświadczenie o prawie do głosowania - jeszcze tylko dzisiaj

2020-07-10 11:34:39 informacje
img

Jeszcze tylko w piątek 10 lipca możemy pobrać z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwi nam oddanie głosu w dowolnym obwodzie w kraju bądź za granicą, a także na polskim statku - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

W Urzędzie Miasta Częstochowy zaświadczenie takie może otrzymać każdy, kto znajduje się w rejestrze wyborców miasta Częstochowy, a przed II turą wyborów Prezydenta RP (czyli najbliższą niedzielą, 12 lipca) zamierza zmienić miejsce pobytu – choćby wyjechać na urlop.

Aby otrzymać zaświadczenie uprawniające do głosowania poza naszym macierzystym obwodem, składamy wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111 (sala obsługi), na I piętrze, w godzinach pracy urzędu.

Każda osoba, która przyjdzie 10 lipca do Wydziału Spraw Obywatelskich UM do godz. 15.30, zostanie obsłużona w kwestii wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie jest wydawane w zasadzie od ręki. Jeżeli wcześniej pobraliśmy je na I i II turę wyborów – nie musimy tego, rzecz jasna, robić ponownie.

Wzór wniosku dostępny jest na miejscu.

Do 10 lipca, do godz. 10.00, w UM Częstochowy wydano 3374 zaświadczenia o prawie do głosowania na II turę. Łącznie wydano takich zaświadczeń już 4,3 tys. (na I i II turę).

II tura wyborów Prezydenta RP odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00 – 21.00 (czyli tak jako podczas I tury).    

W lokalach obowiązywać będą regulacje sanitarne w związku z koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, w środku będzie mogła przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe. Będzie obowiązywał także nakaz zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Przy wejściu powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk. Podczas trwania głosowania dezynfekowane będą powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze czy blaty stołów. Komisja wyborcza ma też zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem do pracy, oraz co najmniej raz na godzinę, przynajmniej przez 10 minut.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, w lokalu w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości – pozwoli on odnaleźć wyborcę w spisie. Jeśli będziemy korzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze nas do spisu wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę na kwestię prawidłowego wyglądu karty do głosowania. Na terenie Polski powinna ona posiadać dwie pieczęcie – nadrukowaną pieczęć PKW w kolorze czarnym i pieczęć stawianą ręcznie przez obwodową komisję wyborczą (ta może mieć dowolny kolor). Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg – jest to niezbędne dla umożliwienia oddania głosu osobom niewidomym.

Za granicą karta także będzie posiadać dwie pieczęci – pieczęć urzędowa ambasady jest wydrukowana lub stawiana ręcznie; druga pieczęć jest stawiana ręcznie przez właściwą Obwodową Komisję Wyborczą. Obie pieczęci mogą mieć dowolny kolor. Za granicą karta do głosowania nie ma ściętego rogu.

W razie otrzymania karty do głosowania bez pieczęci należy tę nieprawidłowość zgłosić do właściwego urzędu gminy, a za granicą – do właściwej ambasady lub konsulatu.

Częstochowa uczestniczy w akcji Związku Miast Polskich pod hasłem „Kto głosuje, ten się liczy” – mającej na celu zachęcenie jak największej liczby obywatelek i obywateli do oddania głosu.

Głosujmy więc jak najliczniej!

Page generated in 0.0212 seconds.