Z ostatniej chwili

Ze spotkania Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

2020-02-11 13:28:35 informacje
img

30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i  potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych, to najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu odbyło się 7 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej i rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przyjęciu powiatu bielskiego do Związku.

– Gminy i powiaty z województwa śląskiego tworzą silną całość i staram się to powtarzać w trakcie spotkań samorządowych, które odbywają się w Warszawie – powiedział Andrzej Płonka, Starosta Bielski, prezes Związku Powiatów Polskich. – Bardzo ważne jest, aby głos samorządów był rzeczywiście słyszalny. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i ich reprezentujemy. Wobec tego musimy jasno mówić o trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonuje samorząd. 

Podczas posiedzenia przegłosowano uchwałę w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce. To pierwsze z szeregu działań, które Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje zrealizować w 2020 r. Uchwalony dokument ma m.in. zachęcić inne jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania inicjatyw upamiętniających 30. rocznicę odbudowy samorządu lokalnego. Podobną uchwałę w listopadzie 2019 r. przyjął Związek Miast Polskich.

Z głosów samorządowców wynika, że osią dyskusji w związku z 30. rocznicą odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, która przypada w tym roku, będzie wspólnota w znaczeniu samych mieszkańców.

Zarząd Związku przyjął też w trakcie posiedzenia kilka stanowisk dotyczących ważnych sfer działania samorządu lokalnego, m.in. dotyczące systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych:

W ramach izby przyjęć pacjenci nie powinni wykonywać badań, które mogą być zrealizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Niestety w praktyce się to dzieje i stąd między innymi szpitale odnotowują ogromne straty finansowe – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Związku.

*

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzesza obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0195 seconds.