Z ostatniej chwili

Zgłoszenia do programu in vitro

2021-02-19 15:17:57 informacje
img

Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza pary do udziału w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane w czwartek i piątek 25 i 26 lutego 2021 r. telefonicznie pod nr.34/3707123 w godz. 9.00 – 15.00.
Informacja o terminie przyjmowania wniosków w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 będzie przekazywana podczas dokonywania telefonicznego zgłoszenia udziału w programie.
Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:
- wiek kobiety mieści się w przedziale 20–40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat – wg rocznika urodzenia – jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
- pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
- są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
- poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub mają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
- zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
Nasze miasto było pierwszym, które wprowadziło program dofinansowania leczenia in vitro. Zabiegi finansuje już dziewiąty rok. Odbyły się trzy edycje programu, trwa czwarta – na lata 2021-2023.
Od 2012 r. dzięki dofinansowaniu miasta urodziło się już 53 dzieci - 27 dziewczynek i 26 chłopców - w tym pięć par bliźniąt. Dla par, które doczekały się dzieci, częstochowska firma Deltim dodatkowo nieodpłatnie przekazała wózki.
W budżecie miasta na realizację programu zabezpieczono 150.000 zł. Wnioski dostępne są na stronie miasta w zakładce programy polityki zdrowotnej - informacja dla pacjenta oraz na tablicy ogłoszeń w BIP.
 

Page generated in 0.0146 seconds.