Z ostatniej chwili

Żłobek „Reksio” wznowi działalność

2020-05-14 13:49:14 informacje
img

Od najbliższego poniedziałku Żłobek Miejski „Reksio” przy ul. Sportowej 34a znów będzie przyjmował częstochowskie maluchy. Opieka będzie się jednak odbywać z zachowaniem określonych środków ostrożności - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Żłobek na przyjęcie dzieci został przygotowany zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Opieka nad dziećmi będzie się odbywać w 4 grupach wiekowych – każda w osobnej sali, zawsze z tymi samymi przyporządkowanymi opiekunami (łącznie będzie ich 17).
Spełnione warunki to:
- zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcja powierzchni na terenie placówki
- środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania
- zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem
- wydzielenie obszaru do izolacji wraz z wyposażeniem
- instrukcje dla pracowników z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynem do dezynfekcji umieszczono w miejscach niedostępnych dla dzieci
- uporządkowanie placu zabaw – jego dezynfekcja będzie przeprowadzona przed każdym wejściem dzieci
- opracowanie takiej organizacji pracy, która uniemożliwi bezpośredni kontakt poszczególnych grup dzieci
- żywienie w pełnym zakresie; dostawcy mają zapewnione osobne, tylne wejście. Zaopatrzenie u dotychczasowych dostawców
- usunięcie z sal wszelkich przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować
- pobranie próbek wody do przebadania przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
Zasady przyjmowania dziecka do żłobka. 
Wyznaczono trzy strefy.
I strefa – w holu żłobka przeprowadza się pomiar temperatury dziecka w obecności rodzica (rodzic nie wchodzi na hol), opiekunka odbiera dziecko
II strefa – dziecko przekazane zostaje następnej opiekunce, która przebiera je w szatni, myje mu ręce wodą i mydłem
III strefa – dziecko zostaje zaprowadzone na grupę, gdzie odbiera go kolejna opiekunka.
Do placówki będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Przy odbierze opiekunka przyprowadzi każde dziecko do drzwi wyjściowych, gdzie będą czekali rodzice.
Chęć uczęszczania dziecka do żłobka w pierwszym tygodniu jego funkcjonowania zadeklarowali rodzice 27 maluchów. W kolejnych tygodniach powinno ich być coraz więcej.

Page generated in 0.0156 seconds.