Z ostatniej chwili

Zmarł ks. prał. prof. dr hab. Jan Związek

2020-07-09 11:46:29 informacje
img

Nie żyje ks. prałat prof. dr hab. Jan Związek, historyk (znawca dziejów Kościoła, regionu, biograf); b.rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej (w l. 1985-1992), długoletni wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu im. Jana Długosza, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich, promotor blisko 500 prac magisterskich i 12 doktoratów, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych; autor 530 pozycji naukowych i popularnonaukowych (w tym 12 książek), działacz towarzystw naukowych, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Zm. 8 lipca 2020, miał 82 lata.

 

Page generated in 0.0169 seconds.