Z ostatniej chwili

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

2020-07-21 11:32:51 informacje
img

Od 1 lipca wprowadzono ważne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Oto szczegóły najważniejszych zmian.

Od środy 1 lipca zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy mają obowiązek segregować odpady komunalne.

Ze względu na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami zmieniają się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla mieszkańca stawka ta to 29 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na posesjach niezamieszkałych mogą zrezygnować z korzystania z gminnego systemu gospodarowania odpadami i zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Dla przedsiębiorców wprowadzono też nowe minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne oraz nowe minimalne częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Zmiana lub korekta deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymagana w przypadku: zmiany liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym; nieselektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców przed 1 lipca 2020 r.; przedsiębiorców, którzy winni dostosować zadeklarowaną pojemność pojemników do obowiązujących zasad; ubiegania się o ulgę ze względu na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Korekta deklaracji zmieniająca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zaczyna obowiązywać po 14 dniach od wpisania do systemu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0152 seconds.