Z ostatniej chwili

Związek Miast Polskich w sprawie epidemii: brak działań rządzących

2021-11-23 13:50:10 informacje
img

Związek Miast Polskich wydał oświadczenie, w którym zarzuca rządzącym brak działań, by powstrzymać falę epidemii koronawirusa. ZMP uważa, że rząd RP nie traktuje Polaków w odpowiedzialny sposób.

W oświadczeniu ZMP m.in. wylicza przyczyny dramatycznego przebiegu obecnej fali epidemii:

a) niski poziom wyszczepienia, który jest efektem braku rzetelnej informacji ze strony władz centralnych oraz braku stanowczych działań na rzecz skutecznego zabezpieczenia społeczeństwa przed tymi, którzy nie poddali się szczepieniom;

b) nieprzestrzeganie, często wręcz lekceważenie, obowiązujących obostrzeń sanitarnych, co jest skutkiem ich nie­egzekwowania przez uprawnione państwowe służby;

c) doprowadzenie do sytuacji, w której głównymi miejscami rozwoju epidemii są szkoły i przedszkola, na skutek kompletnego zlekceważenia sytuacji przez resort edukacji, który nie podjął żadnych kroków na rzecz właściwego, sanitarno-epidemiologicznego zabezpieczenia systemu oświaty przez wzrostem zachorowań.

Zdaniem zarządu Związku Miast Polskich: zamiast racjonalnych działań na rzecz ograniczenia zakażeń resort zdrowia informuje, że nadal mamy wolne łóżka covidowe i respiratory, to znaczy: mamy gdzie umierać. ZMP kategorycznie protestuje przeciwko takiemu pojmowaniu odpowiedzialności za współobywateli.

ZMP przypomina, że do końca 2020 r. na COVID-19 zmarły oficjalnie 41.442 osoby, choć GUS podaje o 12 850 więcej, tłumacząc różnicę niedoskonałościami sprawozdawczości. A przecież największy po wojnie wzrost śmiertelności Pola­ków był także spowodowany zaniechaniem planowego leczenia innych chorób.

Dzisiaj według danych oficjalnych liczba śmiertelnych ofiar epidemii to już 80.400 osób. Coraz więcej szpitali informuje o ograniczeniu leczenia innych chorób, co poskutkuje kolejnymi ofiarami, których nikt nie policzy.

Zarząd Związku Miast Polskich domaga się od władz centralnych natychmiastowego ustosunkowania się do powyższych faktów i wyciągnięcia wniosków dotyczących odpowiedzialności za ten stan.

Z całością oświadczenia można zapoznać się na stronie ZMP: www.miasta.pl

Page generated in 0.0232 seconds.