Z ostatniej chwili

Zwyczajna Sesja Rady Miasta

2022-10-27 11:53:17 informacje
img

Po dwóch nadzwyczajnych, na dziś, czwartek 27 października została zapowiedziana LXVIII zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Rozpocznie się o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13).

Zdominują ją finanse. Zapowiedziano  m.in. podjęcie uchwał w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, zmian w tegorocznym budżecie miasta, opłaty targowej w 2023 roku, stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w przyszłym roku. 

Drugi blok tematów to kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi  jest tu np.  podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.

Planuje się też podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy.

Radni będą również podejmować uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzących w skład pomnika przyrody, jednogatunkowej alei brzozowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Bialskiej w Częstochowie.

Page generated in 0.015 seconds.