Z ostatniej chwili

„Maskpol” z dużym kontraktem dla wojska

2023-04-17 11:48:10 informacje
img

Ulokowana na częstochowskich terenach inwestycyjnych firma „Maskpol” dostarczy Polskim Siłom Zbrojnym m.in. kilkadziesiąt tysięcy kamizelek kuloodpornych. W związku z tym planuje zwiększenie zatrudnienia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
7 kwietnia Maskpol podpisał z Agencją Uzbrojenia kontrakt na dostawę kilkudziesięciu tysięcy kamizelek kuloodpornych KKZ-01 dla Polskich Sił Zbrojnych. Wartość kontraktu – części gwarantowanej na rok 2024 i przewidzianej na rok kolejny – to ok. 490 mln zł. 

Inny kontrakt Maskpolu z Agencją Uzbrojenia dotyczy dostaw dla Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025 – chodzi o ok. 84 tys. kompozytowych hełmów kuloodpornych w części gwarantowanej, a także kolejnych 63 tys. sztuk w tzw. prawie opcji, pozwalającym Agencji Uzbrojenia rozszerzyć zakres podstawowego zamówienia o dodatkowe dostawy. Łączna wartość tej umowy to ok. 289 mln zł brutto. 

Do połowy roku Maskpol ma także dostarczyć wojsku jeszcze 15 tys. kuloodpornych hełmów HP-05. Umowę zawarto już w 2020 r.    
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. to spółka będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostarcza Wojsku Polskiemu oraz służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych hełmy kuloodporne, mundury, maski przeciwgazowe, odzież przeciwchemiczną i inne elementy wyposażenia indywidualnego. Wysyła też hełmy do kilku krajów europejskich, a także poza Europę. Dostarcza je również armii ukraińskiej – w okresie 2014-2022 trafiło do niej kilkadziesiąt tysięcy hełmów z Maskpolu. Spółka ma status jedynego polskiego producenta dysponującego potencjałem zapewnienia tak wysokiego poziomu dostaw hełmów kuloodpornych. W 2021 r. sprzedaż firmy przekroczyła 300 mln zł. 

W ubiegłym roku spółka nabyła dwie działki inwestycyjne na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) ze zlokalizowanym tam dwukondygnacyjnym budynkiem produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 2 tys. m kw. Przeznaczeniem obiektu jest wytwarzanie elementów kamizelek kuloodpornych, oporządzenia indywidualnego i umundurowania. Firma informuje o planach zatrudnienia na potrzeby nowego zakładu około 250 osób.  

Maskpol od dawna jest firmą wyraźnie zaznaczającą swoją obecność w Częstochowie, obok działalności stricte biznesowej. Zaangażowana jest we współpracę z lokalnymi szkołami branżowymi, jest obecna na targach pracy, bierze udział w Dniu Inżyniera. Pod koniec ubiegłego roku Maskpol znalazł się też wśród podmiotów wyróżnionych statuetkami „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”, przyznawanymi w miejskim konkursie promującym ideę współpracy szkół technicznych/branżowych z firmami angażującymi się w organizację praktyk zawodowych. 

Fot. Beata Stryjewska – Centrum Obsługi Inwestora/ Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.