Z ostatniej chwili

Kawa z NGO

2023-05-22 10:49:25 informacje
img

Kawa z NGO

Pod tym hasłem Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego zainicjowała 18 maja cykl spotkań, które mają zintegrować środowisko osób działających w lokalnych stowarzyszeniach i fundacjach – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Członkowie Rady chcą bliżej poznać organizacje pozarządowe, niejako przedstawić swoje działania poszczególnym aktywistom i osobom zaangażowanym w działania prospołeczne. Luźna formuła „rozmów przy kawie” ma zachęcać do poprawy komunikacji pomiędzy Radą a przedstawicielami trzeciego sektora.

Spotkania w swobodnej atmosferze mają się odbywać raz na kwartał w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5. Pierwsze miało charakter inauguracyjny i odbyło się z udziałem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który razem z przewodniczącą Rady Elżbietą Ferenc zainaugurował nowy cykl.

Później Magdalena Trzepizur reprezentująca kierownika Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej opowiedziała o przedsiębiorstwach społecznych i wsparciu, jakiego udziela JOWES. Z kolei Agnieszka Świercz, kierująca referatem ekonomii społecznej w Wydziale Polityki Społecznej UM, przedstawiła najważniejsze zagadnienia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

Następne „Kawy z NGO” mają być bardziej robocze. Dzięki nim Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie miała szansę lepiej poznać problemy i sprawy, z którymi mierzą się częstochowskie organizacje pozarządowe, co – przy dobrej współpracy – pozwoli na wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła swoją działalność 31 sierpnia 2021 r., od początku kadencji odbyło się 17 jej posiedzeń. Rada składa się z 15 osób. Członkinie i członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.