Z ostatniej chwili

Wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdów

2024-05-22 11:59:09 informacje
img

22 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości. Wygaszone zostaną decyzje o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed 14 marca 2005 roku, a pojazdy nie posiadają ważnego badania technicznego i OC przez okres dłuższy niż 10 lat. Nowelizacja nie dotyczy pojazdów zwolnionych z obowiązku badań technicznych, jak np. niektóre pojazdy zabytkowe.  

Jeśli nasz pojazd znajduje się w wykazie, mimo że OC i badanie techniczne są ważne, lub były ważne w ciągu ostatnich 10 lat, należy zwrócić się do podmiotu, który zobowiązany był do przekazania danych do centralnej ewidencji pojazdów lub – jeśli posiadamy dokumentację potwierdzającą ważność OC i badania technicznego – napisać pod adres mailowy cepik@cyfra.gov.pl. Pod tym samym adresem mailowym należy zgłaszać sytuacje niesłusznego wygaszenia decyzji rejestracji. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia, po stronie CEPiK-u zostanie wykonane administracyjne anulowanie operacji wygaszenia rejestracji, a pojazdy te będą podlegały powtórnej rejestracji, po wcześniejszym spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu. 

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji znajdują się pod tym linkiem

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.